piliscsaba_cimer
akadalymentes

Dokumentumtár

Rendeletek
Építésügy Szociális támogatások, egészségügy Közterület, városüzemeltetés Környezetvédelem Gazdálkodás Önkormányzat, Képviselő-testület Vagyon-,lakás-, helyiséggazdálkodás Egyebek Tárgyévben elfogadott rendeletek
 01/2021. (I. 20.) - a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről  02/2021 (I. 20.) - az Önk. tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek meghatározásáról szóló 23/2009. (X. 26.) r. mód.  03/2021. (I. 20.) - a súlykorlátozásról, behajtási engedélyekről szóló 18/2018. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról  04/2021. (I. 29.) - az Önk. Képv. testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2014. (IX. 30.) önk. rend. módosításáról  05/2021. (II. 1.) - a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról  06/2021. (III. 12.) - az önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről  07/2021. (III. 29.) - a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 14/2020. (VI. 4.) önk. rend. módosítása  08/2021. (IV. 12.) - a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (X. 27.) rend. mód.  09/2020. (V. 30.) - az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III. 11.) rend. módosításáról  10/2021. (V.30.) - a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról  11/2021. (VI. 2.) - Önkorm. vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 22/2014. (XI. 10.) önk. rend. módosításáról  12/2021. (VII. 6.) - a változtatási tilalomról  13/2021. (IX. 22.) - a városi kitüntető és elismerő címek alapításáról, valamint azok adományozásának rendjéről
Helyi Adók
Határozatok Képviselő-testületi jegyzőkönyvek Képviselő-testületi ülések meghívói