piliscsaba_cimer

Építésügy


Piliscsaba Város jegyzője és a Piliscsabai Polgármesteri Hivatal nem rendelkezik építéshatósági jogkörrel.


Az építéshatósági jogkört a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztálya gyakorolja.

Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 4.
Telefon: +36-26/501-468


Az Építésügyi Osztály Pilisvörösvári Kirendeltségének elérhetőségei:

Cím: 2085 Pilisvörösvár, Puskin utca 8.
Telefon: +36-26/530-103, +36-26/530-104, +36-26/331-712
 


 

Főépítész: Marthi Zsuzsanna
E-mail:
foepitesz@piliscsaba.hu
 

A főépítész feladatai konkrétan két fő területre terjednek ki:

1.    Városképvédelmi és –fejlesztési feladatok, amelyek elsősorban az építési tevékenységek véleményezése mentén valósulnak meg. Ide tartoznak a településképi véleményezési és a településképi bejelentés szerinti eljárások, amelyek során a polgármesteri állásfoglalás szakmai előkészítésében vesz részt a főépítész. Ezen eljárások során a főépítész feladata elsősorban az épületek, valamint az építmények építészeti és esztétikai kialakítása, a hagyományos építészeti karakterhez való illeszkedés vizsgálata, és ezen elvek számonkérése, elsősorban a településképileg kiemelt területen.

2.    Városfejlesztési és –rendezési feladatkörben az önkormányzati döntések előkészítésére, menedzselésére terjednek ki a főépítészi feladatok. Ezek együtt járnak a lakossági, a vállalkozói és a fejlesztői kapcsolattartással is, mert ingatlanuk fejlesztési vagy övezetmódosítási igényeit is a főépítész gyűjti össze, egyezteti, illetve terjeszti elő a Képviselő-testületi ülésekre.


Ügyfélfogadás: 

Kedden és csütörtökön 8-16 óra között 
Kérjük, jelezze előzetesen egyeztetési szándékát!

 

Kapcsolódó oldalak:

   Településkép védelem - TAK

   Településrendezési eszközök - HÉSZ

   GY. I. K.