piliscsaba_cimer

Egyéb rendeletek

 

1.  Piliscsaba természeti értekeinek védelméről és fenntartásáról 


Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Piliscsaba természeti értékeinek védelméről és fenntartásáról szóló 2/2007 (II. 20.) rendelete szabályozza Piliscsaba Város  közigazgatási területén minden olyan természeti érték védelmét, amelyet az Önkormányzat Képviselő-testülete történelmi, néprajzi, biológiai, esztétikai értéke miatt védendőnek minősít, és külön jogszabályok alapján nem áll védelem alatt.

 

 

2.  A fás szárú növények védelméről, kivágásáról, pótlásáról:

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VI. 4.) számú a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendelete tartalmazza, hogy a tulajdonosnak az ingatlana területén milyen telepítési távolságokat kell betartania (legkisebb ültetési távolság az ingatlantól (épülettől), illetve a telekhatártól).

       
3.  Önkormányzati Tervtanács létrehozásáról és működésének rendjéről


Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az az Önkormányzati Tervtanács létrehozásáról és működésének rendjéről szóló 13/2013 (IV. 16.) önkormányzati rendelete szabályozza a helyi épített környezet és örökség védelme szempontjából, az építészeti-műszaki tervek szakszerűségének elősegítése érdekében működtetet Építészeti-Műszaki Tervtanács működését.4.  Partnerségi egyeztetés szabályairól

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2017 (III. 24.) önkormányzati rendelete szabályozza Piliscsaba Város településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének előkészítésének, módosításának egyeztetési szabályait. Településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól


5.  Gépjármű várakozóhelyek létesítéséről és megváltásáról


Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gépjármű várakozóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 12/2018. (VII. 11.) önkormányzati rendeletét kell alkalmazni  az épület, építmény építésének, fennmaradásának, átalakításának, bővítésének, rendeltetés-változásának, illetve működésének engedélyezési, egyszerű bejelentési és településképi bejelentési eljárása során.