piliscsaba_cimer

Anyakönyvi, hagyaték ügyek

Házasságkötés

 


A házasuló a házassági szándékát személyesen jelenti be és erről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.
A házasságkötés időpontja legkorábban a jegyzőkönyv felvételétől számított harmincegyedik napra tűzhető ki.

Tovább...

Születés anyakönyvezése

 

A születést az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén történt.

Tovább...

Haláleset anyakönyvezése

 

Az eljárást az anyakönyvi hivatalnál vagy a temetés megrendelésekor a temetést intéző felvételi irodán kezdeményezi az elhunyt hozzátartozója.

Tovább...

Anyakönyvi kivonatok kiállítása

 

A 2014. július 1-jét követően bekövetkezett anyakönyvi eseményeket elektronikus anyakönyvbe kell rögzíteni. Az elektronikus anyakönyv országos szinten a személyt tartja nyilván és ehhez rendeli hozzá az egyes anyakönyvi eseményeket, illetve azok adataiban történt változást.
Az anyakönyvi eseményeket az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek az illetékességi területén az anyakönyvi esemény bekövetkezett.

Tovább...

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

 

A nem házasságba születő gyermek esetén teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tenni ahhoz, hogy a gyermek az apa nevére kerülhessen és a szülők közösen gyakorolhassák a szülői felügyeleti jogokat. Apai elismerő nyilatkozat tételére csak akkor kerülhet sor, ha apasági vélelem nem áll fenn, nem kell mást a gyermek apjának tekintetni.
Az eljárás lakóhelytől függetlenül bármely illetékes hatóságnál indítható, a szülők mindegyik személyes jelenléte szükséges. A jegyzőkönyv felvételekor kell nyilatkozni arról, hogy a férfi a gyermeket magáénak elismeri, az anya ehhez hozzájárul és közösen nyilatkozni kell a gyermek családi nevéről is.

Tovább...

Születési név megváltoztatása

 

A születési név megváltoztatását – kérelemre – az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti.
A születési név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani az anyakönyvvezetőnél, a helyben kapott formanyomtatványon, külföldön élő magyar állampolgár esetében az illetékes konzuli tisztviselőnél.

Tovább...

Házassági névviselési forma módosítása

 

Hatósági eljárásban, igazolásban, igazolványban, nyilvántartásban a magyar állampolgár az anyakönyv szerint őt megillető születési vagy házassági nevet viseli. 
A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságot kötő személy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben felsorolt házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet.
A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után – a Polgári Törvénykönyv szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.

 

Tovább...