piliscsaba_cimer

Ebösszeírás

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az ismételt adatgyűjtés és a meglévő adatbázis frissítése a kóborló kutyák tulajdonosainak gyorsabb és könnyebb beazonosíthatóságát és az esetleges zoonózisok (állatról emberre terjedő betegségek) elleni hatékony védekezést is segíti.


A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az ebösszeírás időtartama: 2021. február 1 – március 31.

Az adatszolgáltatás minden Ebtartó törvényi kötelezettsége.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot von maga után, melynek összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000,- Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Néhány fontos tudnivaló:

•  2013. január 1-jétől minden négy hónapos kornál idősebb eb csak transzpanderrel (mikrochippel) megjelölve tartható. Kérjük, amennyiben még nem tett eleget jelöltetési kötelezettségének, az ebösszeírás határidejéig pótolja azt.
•  Az ebtartók az összeírást követően is kötelesek az adatváltozásokat (elhullás, szaporulat, tulajdonosváltás, tartási hely változása) írásban bejelenteni a hivatal felé.
•  Az adatszolgáltatás teljesítése előtt ellenőrizzék az állat/állatok utolsó veszettség elleni kötelező oltásának időpontját, és amennyiben az egy éven túl történt, kérjük az oltást haladéktalanul pótolni.
•  Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát akik a jelen ebösszeírást megelőzően a bejelentésnek eleget tettek, azok is kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az adatlapot az eb/ebek oltási könyvének adatai alapján kell kitölteni. 

Fontos, hogy minden egyes kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, amelyet aláírva kell visszajuttatni a hivatalhoz.

Adatlap elérhető:

•  Nyomtatott formában az önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján (2081 Piliscsaba Kinizsi utca 1-3.),
   Nyomtatott forma letölthető  az oldal alján. 
•  2021. február 1. napjától Piliscsaba város honlapján online is kitölthető:
   Ebösszeírás nyomtatvány és nyilatkozat Online

Az adatlap visszaküldésének módja:

•  Elektronikus úton szkennelést vagy fotózást követően az info@piliscsaba.hu e-mail-címre megküldve, valamint 2021. február 1. napjától Piliscsaba város honlapján online is kitölthető.
•  Postai úton a Polgármesteri Hivatal, Piliscsaba Kinizsi utca 1-3. címre küldve, a borítékra, kérjük, írják rá: „Ebösszeírás”
•  Személyesen a járványügyi előírások betartása érdekében az önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján elhelyezett dobozba helyezhető el.
A kitöltéssel kapcsolatban a 26-575-500 / 322 -es telefonszámon kaphatnak tájékoztatást.

Tájékoztatom Önöket, hogy az Ávt. 42/B §(2) bekezdése alapján a települési önkormányzat az ebösszeírás során jogosult kezelni a 42/A § (4) bekezdés szerinti adatokat.

Kérjük, tegyenek eleget törvényi kötelezettségüknek, az adatkérő lapot pontosan töltsék ki, és határidőn belül küldjék vissza, ezzel segítve a hivatal munkáját.

Köszönjük az együttműködést!

Letölthető adatlap:  Ebösszeírás nyomtatvány és nyilatkozat

Az adatlaphoz kapcsolodó adatvédelmi tájékoztatót itt olvashatja el.