piliscsaba_cimer

Városházi hírek

Tájékoztatás Lakosság részére!


Tisztelt Lakosok!

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy milyen ügyekben tud a Polgármesteri Hivatal segítséget nyújtani Önöknek:

Tovább...

Civil alap pályázati felhívás 2024

Piliscsaba Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2024-ben is meghirdeti a helyi civil szervezetek, alapítványok és egyesületek támogatását célzó pályázati felhívását, melynek beadási határideje március 31.

Tovább...

Hirdetmény a Településrendezési Eszközök módosításának elfogadásáról

Befejeződött Piliscsaba Város Településrendezési Eszközei (TRE) módosításának tervezési folyamata, valamint annak partnerségi, lakossági és államigazgatási egyeztetése, amelynek megkezdéséről 2021 végén döntött a képviselő-testület. A terv programjának véglegesítését követően mintegy 240 oldalas tervanyag született, amelynek részeként a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítására is sor került. A HÉSZ az a dokumentum, amely az ingatlantulajdonosokat leginkább érinti, mert az a telekrendezés, a területhasználat és a beépítés módját és feltételeit szabályozza, tehát fontos lehet ennek ismerete minden piliscsabai polgár és építkező számára.

Tovább...

2023. évi adózási határidők


január 15.
KATA adóalanyok bevallási határideje (amennyiben az előző évben szüneteltetett)
 

február 15.
KATA adóalanyok esetében a Htv. 39/B. § (9) bekezdése alapján az egyszerűsített - Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti - adóalap-megállapítás választását a vállalkozó az önkormányzati adóhatósághoz jelenti be
 

február 25.
Htv. 51/M. § (1) bekezdés b) pont szerinti KKV nyilatkozat beküldése a NAV felé

Tovább...

Változások a helyi adókban

 

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2023. január 1-jei hatállyal módosult Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 23/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete.

Tovább...

Általános iskolai körzethatárok

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50 § (8) bekezdése alapján a területileg illetékes tankerületi központ határozza meg az iskolák felvételi körzetét.

 

A tankerületi központ megküldte a 2024/2025 tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárokat, ami az alábbi linken megtekinthető: körzethatárok.

 

Tovább...

Rendelet az útépítési lakossági hozzájárulásról


Tisztelt Lakosok!

 

Piliscsaba Város Önkormányzata 2/2022. (II. 2.) számú rendeletében döntött az útépítési együttműködésről és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról. A február 3-án hatályba lépett rendeletet azzal a céllal alkotta meg a képviselő-testület, hogy Piliscsaba közigazgatási területén elősegítse a közutak fejlesztését, és ennek érdekében megossza annak költségeit az ingatlanok tulajdonosaival.

 

 

 

Tovább...

Ebrendészeti hozzájárulás


Piliscsaba Város Önkormányzata 18/2021 (XI. 3.) sz. rendeletében döntött az ebrendészeti hozzájárulás mértékéről az alábbiak szerint:


A rendelet hatálya a város közigazgatási területén lévő ebtulajdonosra terjed ki. A hozzájárulás fizetési kötelezettség fennáll, ha az eb négy hónapos kort betöltötte az adott év első napjáig.

Tovább...

Iparűzési adóval kapcsolatos változások


Tisztelt Lakosok!

A  helyi iparűzési adóval kapcsolatos,  2022. január 1-től hatályba lépett változásokról szóló tájékoztatót az alábbiakban olvashatják:

 

 2022. évi tájékoztató

 

 

 

HIV

 

Tovább...

Változások a gépjárműadóban


A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január elsejétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. A gépjárműadó első részletét március 15. helyett elég április 15-éig befizetni.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak majd értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt (például annyival nőtt a személygépkocsi életkora, hogy emiatt a gépjárműadó összege csökkent).

Tovább...

Elszállított gépjárművek

 

2020. november 11-én Piliscsaba területéről az alábbi forgalmi rendszám nélküli, érvényes forgalmi jelek nélküli, közterületen engedély nélkül tárolt személygépjárműveket szállítottuk a Városüzemeltetés telephelyére:
 
SUZUKI SWIFT SEDAN, FEHÉR, FRSZ.: HUM-506
Piliscsaba Vasútállomás parkolójából
 
PEUGEOT 306SW, SÁRGA(FÓLIÁZOTT), TAXI, FRSZ.: MYH-198/ECS-799
Piliscsabai Polgármesteri Hivatal parkolójából

 

Tovább...

Változások a helyi iparűzési adóban


A helyi iparűzési adóban 2021. január 1-jétől életbe lépő változások:

Az adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény több pontban is érinti a helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának szabályait.

Az egyik legfontosabb változás, hogy 2021. január 1-jétől csak és kizárólag az állami adóhatóságnál lehet benyújtani az esedékes és megelőző évekre esedékes helyi iparűzési adóbevallásokat, azok javítását és önellenőrzését.

Tovább...