piliscsaba_cimer

Városházi hírek

Tájékoztatás Lakosság részére!


Tisztelt Lakosok!

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy milyen ügyekben tud a Polgármesteri Hivatal segítséget nyújtani Önöknek:

Tovább...

Hirdetmény a Településrendezési Eszközök módosításának elfogadásáról

Befejeződött Piliscsaba Város Településrendezési Eszközei (TRE) módosításának tervezési folyamata, valamint annak partnerségi, lakossági és államigazgatási egyeztetése, amelynek megkezdéséről 2021 végén döntött a képviselő-testület. A terv programjának véglegesítését követően mintegy 240 oldalas tervanyag született, amelynek részeként a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítására is sor került. A HÉSZ az a dokumentum, amely az ingatlantulajdonosokat leginkább érinti, mert az a telekrendezés, a területhasználat és a beépítés módját és feltételeit szabályozza, tehát fontos lehet ennek ismerete minden piliscsabai polgár és építkező számára.

Tovább...

Pályázati felhívás: a városi honlap és a Piliscsabai Polgár szerkesztői feladatai

Piliscsaba Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2023/2024-es évre Piliscsaba Város hivatalos közéleti havilapja, a Piliscsabai Polgár újság felelős főszerkesztői és tördelői szerkesztői feladatai, valamint Piliscsaba hivatalos honlapjának és Facebook-oldalának szerkesztői feladatai ellátására.

Tovább...

Pályázati felhívás: téli hó- és csúszásmentesítés

Piliscsaba Város Önkormányzata a 2023/2024 évi téli hóeltakarítási és csúszásmentesítési feladatok elvégzésére pályázatot hirdet, melynek beadási határideje 2023. október 10., délelőtt 10 óra.

Tovább...

Belső ellenőr - pályázat

Piliscsaba Város jegyzője pályázatot hirdet Piliscsaba Város Önkormányzata és az általa fenntartott költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatainak ellátására.


A pályázat benyújtási határideje: 2023. július 20. 10.00 óra

A pályázat elbírálási határideje: 2023. augusztus 4.

 

A pályázati kiírás itt elérhető.

Tovább...

Hivatali munkaszünet

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Piliscsabai Polgármesteri Hivatal 2023. június 30-án zárva tart.

 

Megértésüket köszönjük!

Tovább...

Közétkeztetési pályázat


Piliscsaba Város Önkormányzata pályázatot hirdet a település közétkeztetésének ellátására 2023. szeptember 1. és 2024. augusztus 31. közötti időtartamra.


A pályázatok beérkezésének határideje: 2023. május 9. 16.00 óra


A pályázati kiírás itt tekinthető meg.

 

Tovább...

Családsegítő - pályázat


Piliscsaba Város Önkormányzata pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében a Piliscsabai Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz:

családsegítő munkakör betöltésére

A pályázat részletei megtekinthetők a kozszolgallas.ksz.gov.hu oldalon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 10.

Tovább...

Elkezdődött a 2023. évi bírósági ülnökválasztás

 

Az Alaptörvény 27. cikkének (2) bekezdése szerint törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák, ülnökök is részt vesznek az ítélkezésben. Az ülnökök megbízatása 4 évre szól, és mivel a legutóbbi ülnökválasztásra 2019-ben került sor, idén esedékes az új választás.

Tovább...

Civil Alap pályázat 2023.


Piiliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírásra került a 2023. évi Civil Alap pályázat.


A pályázatok beadási határideje: 2023. március 31.

Az elbírálás határideje: 2023. április 25.

Tovább...

Óvodavezető - pályázat


Piliscsaba Város Önkormányzata pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében:

Óvodavezető munkakör betöltésére

A pályázat részletei megtekinthetők a kozszolgallas.ksz.gov.hu oldalon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 12.

Tovább...

2023. évi adózási határidők


január 15.
KATA adóalanyok bevallási határideje (amennyiben az előző évben szüneteltetett)
 

február 15.
KATA adóalanyok esetében a Htv. 39/B. § (9) bekezdése alapján az egyszerűsített - Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti - adóalap-megállapítás választását a vállalkozó az önkormányzati adóhatósághoz jelenti be
 

február 25.
Htv. 51/M. § (1) bekezdés b) pont szerinti KKV nyilatkozat beküldése a NAV felé

Tovább...

Változások a helyi adókban

 

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2023. január 1-jei hatállyal módosult Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 23/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete.

Tovább...

Általános iskolai körzethatárok 2023/2024 tanév

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50 § (8) bekezdése alapján a területileg illetékes tankerületi központ határozza meg az iskolák felvételi körzetét.

 

A tankerületi központ megküldte a 2023/2024 tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárokat, ami az alábbi linken megtekinthető: körzethatárok.

 

Tovább...

Rendelet az útépítési lakossági hozzájárulásról


Tisztelt Lakosok!

 

Piliscsaba Város Önkormányzata 2/2022. (II. 2.) számú rendeletében döntött az útépítési együttműködésről és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról. A február 3-án hatályba lépett rendeletet azzal a céllal alkotta meg a képviselő-testület, hogy Piliscsaba közigazgatási területén elősegítse a közutak fejlesztését, és ennek érdekében megossza annak költségeit az ingatlanok tulajdonosaival.

 

 

 

Tovább...

Ebrendészeti hozzájárulás


Piliscsaba Város Önkormányzata 18/2021 (XI. 3.) sz. rendeletében döntött az ebrendészeti hozzájárulás mértékéről az alábbiak szerint:


A rendelet hatálya a város közigazgatási területén lévő ebtulajdonosra terjed ki. A hozzájárulás fizetési kötelezettség fennáll, ha az eb négy hónapos kort betöltötte az adott év első napjáig.

Tovább...

Iparűzési adóval kapcsolatos változások


Tisztelt Lakosok!

A  helyi iparűzési adóval kapcsolatos,  2022. január 1-től hatályba lépett változásokról szóló tájékoztatót az alábbiakban olvashatják:

 

 2022. évi tájékoztató

 

 

 

HIV

 

Tovább...

Változások a gépjárműadóban


A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január elsejétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. A gépjárműadó első részletét március 15. helyett elég április 15-éig befizetni.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak majd értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt (például annyival nőtt a személygépkocsi életkora, hogy emiatt a gépjárműadó összege csökkent).

Tovább...

Elszállított gépjárművek

 

2020. november 11-én Piliscsaba területéről az alábbi forgalmi rendszám nélküli, érvényes forgalmi jelek nélküli, közterületen engedély nélkül tárolt személygépjárműveket szállítottuk a Városüzemeltetés telephelyére:
 
SUZUKI SWIFT SEDAN, FEHÉR, FRSZ.: HUM-506
Piliscsaba Vasútállomás parkolójából
 
PEUGEOT 306SW, SÁRGA(FÓLIÁZOTT), TAXI, FRSZ.: MYH-198/ECS-799
Piliscsabai Polgármesteri Hivatal parkolójából

 

Tovább...

Változások a helyi iparűzési adóban


A helyi iparűzési adóban 2021. január 1-jétől életbe lépő változások:

Az adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény több pontban is érinti a helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának szabályait.

Az egyik legfontosabb változás, hogy 2021. január 1-jétől csak és kizárólag az állami adóhatóságnál lehet benyújtani az esedékes és megelőző évekre esedékes helyi iparűzési adóbevallásokat, azok javítását és önellenőrzését.

Tovább...