piliscsaba_cimer

Településüzemeltetés

 

A településrendezéssel, fejlesztéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat Piliscsaba Város Fejlesztési és Üzemeltetési Intézménye látja el.

 

Piliscsaba Város Fejlesztési és Üzemeltetési Intézmény - Pivi :


Piliscsaba Város közigazgatási területén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által az Önkormányzatokra vonatkozóan előírt kötelező feladatok egy részét Piliscsaba Város Önkormányzata által létrehozott Piliscsaba Város Fejlesztési és Üzemeltetési Intézmény (2081 Piliscsaba, Templom tér 9.) végzi.
Az Intézményben 1 fő intézményvezető, 1 fő műszaki munkatárs, 1 fő pénzügyi adminisztrátor, 2 fő karbantartó/sofőr, 2,5 fő zöldterületi gondnok/karbantartó, 3 fő közterületi munkatárs, 2 fő takarító áll alkalmazásban.

Az Intézmény alaptevékenységei közé tartoznak többek között a településrendezéssel és fejlesztéssel kapcsolatos feladatok: ellátja az önkormányzati fejlesztési beruházások kapcsán felmerülő feladatokat, közreműködik a beruházások átadás-átvételében. Elvégzi a város területén lévő közműfejlesztési tevékenységek összehangolását, valamint a közműszolgáltatókkal történő kapcsolattartást. 

Településüzemeltetéshez köthető feladatok: közvilágításról való gondoskodás, helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, forgalomtechnikája. Közparkok és egyéb közterületek kialakítása, fenntartása. Kertészeti feladatok ellátása a város intézményeinek zöldfelületein, közterületein. A zöldfelület karbantartása során foglalkozik parkgondozással, közterületeken található fák metszésével, nyesésével, vízelvezető árkok kaszálásával, padok, játszóterek karbantartásával. Téli síkosságmentesítésben aktívan részt vesz. Fontos feladatának tekinti a helyi környezet és természetvédelmet. 

Az Intézmény piacot üzemeltet, ahol helyi őstermelők számára biztosít értékesítési lehetőséget heti rendszerességgel. Támogatja a sportot. Közreműködik a település közbiztonságának biztosításában. Önkormányzat tulajdonában álló intézmények állagmegóvási feladatait végzi.  Egyéb városi feladatokban aktívan részt vesz (zászlózás, ivókutak fenntartása, buszvárók tisztántartása, városi kisjavítások, karácsonyi díszvilágítás kiépítése, köztéri hulladékgyűjtők ürítése heti rendszerességgel, várostakarítás, háziorvosok munkáját elősegítő tevékenységek: oltóanyag beszerzése, vér szállítása laborvizsgálati céllal).


Elérhetőség: 
Piliscsaba Város Fejlesztési és Üzemeltetési Intézmény
2081 Piliscsaba Kinizsi utca 1-3.

Telefon: 06-26-575 500 / 249
Hétfő: 08-18-ig, Kedd, Szerda, Csütörtök: 08-16-ig, Péntek: 08-14-ig

E-mail: pivipiliscsaba@gmail.com
Síkosságmentesítés időszakában hívható telefonszám: +36 70 456 5594
 

Intézményvezető: Győri Gábor