piliscsaba_cimer

Elérhetőségek

Hivatalos név: Piliscsabai Polgármesteri Hivatal

Székhely, postacím: 2081 Piliscsaba, Kinizsi u. 1-3.

Telefonszám: +36 26 575 500

Faxszám: +36 26 257 501

Központi elektronikus levélcím: info@piliscsaba.hu

A honlap URL-je: www.piliscsaba.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége: 2081 Piliscsaba,
                                                Kinizsi u. 1-3.

Telefon: +36 26 575 500 Fax: +36 26 257 501

Az ügyfélszolgálati vezető neve: Nagy Zsolt

Az ügyfélfogadás rendje: hétfő: 13.00-18.00
                                        szerda: 8.00-16.00

 

Központi telefonszám: +36 26 575 500
 

PÉNZÜGYI OSZTÁLY

TELEFON
MELLÉK

NÉV TEVÉKENYSÉGI KÖR
303 Vargáné Rokolya Ildikó OSZTÁLYVEZETŐ
205 Hársfalviné Berecz Ilona TELEKADÓ
ÉPÍTMÉNYADÓ
ADÓIGAZOLÁS
2021. ÉVET MEGELŐZŐ GÉPJÁRMŰADÓ
204 Kardos Viola IPARŰZÉSI ADÓ
MEZŐŐRI JÁRULÉK
TALAJTERHELÉSI DÍJ
205 Lennert Krisztina VÉGREHAJTÁS
IDEGEN BEVÉTELEK BESZEDÉSE
ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY
208 Horváth Jánosné PÉNZTÁR
304 Tóvári Judit
Tandi Alexa
PÉNZÜGY
KÖNYVELÉS
UTALÁS
GYERMEK- ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS
305

Papp Lívia
Kádár Lászlóné

PÉNZÜGY
KÖNYVELÉS
UTALÁS
VAGYONNYILVÁNTARTÁS

 

IGAZGATÁSI OSZTÁLY

TELEFON
MELLÉK

NÉV TEVÉKENYSÉGI KÖR
  Nagy Zsolt JEGYZŐ
  Pap Krisztina ALJEGYZŐ, OSZTÁLYVEZETŐ
210 Robotka Szilvia HUMÁNPOLITIKA
KÖZFOGLALKOZTATÁS
IPAR, KERESKEDELEM
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY
TELEPENGEDÉLY
MÉHÉSZKEDÉS
306 Takács Viktória ÖNKORMÁNYZATI REFERENS
JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ
201 Pfeiffer Helga IKTATÁS
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
202 Michellerné Balogh Éva POSTÁZÁS
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
HIRDETMÉNYEK, IKTATÁS
319 Priegl Gyöngyi ANYAKÖNYVVEZETŐ
NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÁS
HAGYATÉK
CÍMKEZELÉS
211 Szakállas Rita SZOCIÁLIS ÜGYEK
ESÉLYEGYENLŐSÉG
GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSOK
BIRTOKVÉDELEM

206

322

Faragó Péter
Polgár Zsigmond
Szekeres Ágnes

KÖZTERÜLETFELÜGYELŐ
MEZŐŐR
MŰSZAKI ÜGYINTÉZÉS
KÖZTERÜLETFOGLALÁSI ENGEDÉLY
BEHAJTÁSI ENGEDÉLY
FAKIVÁGÁS
BURKOLATBONTÁS
KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS