piliscsaba_cimer

Haláleset anyakönyvezése

 

Az eljárást az anyakönyvi hivatalnál vagy a temetés megrendelésekor a temetést intéző felvételi irodán kezdeményezi az elhunyt hozzátartozója.

 

Anyakönyvezéshez szükséges okmányok:
•    az orvos által kiállított, orvosi pecséttel ellátott halottvizsgálati bizonyítvány,
•    “haláleset bejelentéséről” készült jegyzőkönyv,
•    az elhalt személyazonosításra alkalmas okmányai: személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély, lakcímkártya
•    a bejelentő személy személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája
•     szükséges az elhalt hozzátartozójának nyilatkozata az elhalt temetésének, az urna elhelyezésének helyéről


Az anyakönyvezés elősegítése érdekében, amennyiben a halálesetet bejelentő személy rendelkezésére áll, illetve annak beszerzése megoldható:
•    az elhalt személy születési anyakönyvi kivonata,
•    családi állapotát igazoló okmány (özvegy családi állapot esetén az lehelt házastárs halott anyakönyvi kivonat, elvált családi állapot esetén jogerős bírói ítélet vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat. Ez utóbbi a házasságkötés helye szerinti anyakönyvi hivatalban szerezhető be).

A haláleset bejelentésekor az anyakönyvvezető részére át kell adni az elhalt magyar állampolgár személyazonosításra alkalmas okmányait (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély), személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát.
Az anyakönyvvezető az okmányokat bevonja.Az anyakönyvi eljárás során alkalmazott  jogszabályok
    Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (At.)
    Az anyakönyvezési feladtok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet. (Ar.)
    A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK.)

 

Ügyintéző:
       Priegl Gyöngyi 
       Telefon: 26-575-500/ 319
       Email: priegl.gyongyi@piliscsaba.hu


Előzetes időpontfoglalás alapján történő ügyfélfogadás:
       hétfőn: 13:00 – 18:00 óráig
       szerdán: 8:30 – 12:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig