piliscsaba_cimer

Házassági névviselési forma módosítása

 

Hatósági eljárásban, igazolásban, igazolványban, nyilvántartásban a magyar állampolgár az anyakönyv szerint őt megillető születési vagy házassági nevet viseli. 
A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságot kötő személy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben felsorolt házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet.
A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után – a Polgári Törvénykönyv szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.

 

 

Eljárásra jogosult:
Az érintett, aki házassági nevet visel. Csak szermélyes ügyintézésre van lehetőség.

A kérelem bármely anyakönyvvezetőnél előterjeszthető.  Amennyiben a kérelmező más helyen adja be, mint a házasságkötés helye, akkor be kell nyújtania a házassági anyakönyvi kivonatot, amely igazolja, hogy hol és mikor kötötte a házasságot.
Ügyintézés határideje 21 nap
 

Szükséges adatok:
Kérelmező adatai:
•    házassági név,
•    születési név, helye, ideje,
•    személyazonosságot igazoló okmány adatai,
•    állampolgárságát igazoló okmány adatai,
•    házasságkötésének helye, ideje,
•    házastársa házassági és születési neve,
•    milyen névre kívánja módosítani.
Amennyiben kérelmező más helyen adja be, mint a házasságkötés helye, akkor be kell nyújtania a házassági anyakönyvi kivonatot, amely igazolja, hogy hol és mikor kötötte a házasságot.
 

Eljáráshoz szükséges iratok:
•    Személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély és lakcímigazolvány).
•    Születési anyakönyvi kivonat.
•    Házassági anyakönyvi kivonat (születési anyakönyvi kivonat nem szükséges).


Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek:
Az eljárás illetékmentes.


Házassági névviselési forma és a házassági névváltoztatás közötti különbség:
•    Házassági névviselési forma módosítása: a házassági anyakönyvbe bejegyzett névviselési forma módosítása a névviselési formákra vonatkozó szabályai szerint a házasság fennállása alatt vagy megszűnése után anyakönyvi eljárásban.
•    Házassági névváltoztatás: a házassági név korrekciójára irányuló névváltoztatási eljárás a házasság megszűnése után, melyet az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter folytat le.
A házassági névviselési forma korlátlan alkalommal módosítható.

 

Az anyakönyvi eljárás során alkalmazott  jogszabályok
•    Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
•    Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
•    Az illetékekről szóló  évi 1990. XCIII. törvény
•    A Polgárjogi Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Negyedik Könyv

 

 

Ügyintéző:
         Priegl Gyöngyi 
         Telefon: 26-575-500/ 319
         Email: priegl.gyongyi@piliscsaba.hu

Előzetes időpontfoglalás alapján történő ügyfélfogadás:
           hétfőn: 13:00 – 18:00 óráig
            szerdán: 8:30 – 12:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig