piliscsaba_cimer

Rendelet az útépítési lakossági hozzájárulásról


Tisztelt Lakosok!

 

Piliscsaba Város Önkormányzata 2/2022. (II. 2.) számú rendeletében döntött az útépítési együttműködésről és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról. A február 3-án hatályba lépett rendeletet azzal a céllal alkotta meg a képviselő-testület, hogy Piliscsaba közigazgatási területén elősegítse a közutak fejlesztését, és ennek érdekében megossza annak költségeit az ingatlanok tulajdonosaival.

 

 

 


A rendelet hivatkozik a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényre, melynek 31. § 2. pontja szerint: ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint kétharmada részt vesz – tehát elfogadja a hozzájárulás összegét –, a helyi önkormányzat kötelezheti az utca többi lakóját a hozzájárulás megfizetésére.

A helyi rendelet szerint tehát, ha az érdekeltek legalább 70%-a vállalja, hogy a tervek ismeretében kiszámított anyagi hozzájárulást megfizeti, sor kerül az együttműködési megállapodás megkötésre. Ebben az esetben a költségeket az utcában lakó minden érdekeltnek meg kell fizetnie.

A rendelet pontosítja, hogy mely ingatlantulajdonos számít érdekeltnek egy adott útszakaszon. Eszerint annak az ingatlannak a tulajdonosa, amely határos a beruházással érintett közterülettel vagy úttal, és gépkocsibejáróval, útcsatlakozással rendelkezik (vagy az létesíthető rajta), hozzá kell járulnia az útépítés költségeihez.

Útfelújítást az érdekeltek 70%-ának részvételével alakított útépítési közösség vagy az önkormányzat kezdeményezhet. Fontos kiemelni, hogy ez csak víz- és csatornahálózattal rendelkező utcák esetében lehetséges.

A rendelet tartalmazza azt is, hogy a lakók milyen formában kezdeményezhetik utcájuk útburkolatának felújítását:

Az ún. önálló útépítési együttműködés esetén a beruházás költségeit teljes egészében az ingatlantulajdonosok állják, a beruházást pedig az önkormányzat részvétele nélkül, önállóan valósítja meg az ingatlantulajdonosok által létrehozott útépítési közösség, együttműködési megállapodást kötve. Egyeztetni ebben az esetben is kell az önkormányzat illetékes osztályával.
Az önkormányzat mint beruházó közreműködésével létrejövő útépítési együttműködés esetén pedig a beruházás költségeit az ingatlantulajdonosok és az önkormányzat közösen fedezik, a beruházást az önkormányzat bonyolítja le.

A rendelet részletesen tartalmazza a kérelem benyújtásának feltételeit, formai követelményeinek listáját és elbírálásának menetét, valamint az önkormányzat és az érdekeltek közt létrejövő együttműködési megállapodás tartalmi részeit.

Fontos tudni, hogy a rendelet nem határozza meg a lakossági hozzájárulás pontos összegét, hiszen az érdekeltségi hozzájárulás mértékének pontos meghatározására csak a kivitelezési tervek és az összköltség ismeretében kerül sor. Ehhez tehát szükség van az engedélyezési, illetve kiviteli tervekre, melyek elkészítésének költségét az útépítési közösségnek kell megelőlegeznie (azon utcák esetében, melyek nem rendelkeznek kész tervekkel).

Az érdekeltségi hozzájárulást a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell megfizetni. Aki a hozzájárulást jövedelmi, vagyoni vagy szociális körülményei miatt nem tudja határidőre rendezni, részletfizetést kérhet, melyről a képviselő-testület dönt a humán bizottság javaslata alapján.

A Rendeletről készült kivonat az alábbi linken érhető el:  rendelet kivonata

A Rendelet letölthető PDF formátumban Piliscsaba honlapján, az alábbi linken érhető el: az útépítési együttműködésről és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendelet

Piliscsabai Polgár
Hiv