piliscsaba_cimer

Óvodai és iskolai (Jókai Mór Általános Iskola) étkezés 2023/2024

KÖZZÉTÉVE: 2023.08.04. 09:57

CÍMKE: Automatikus hírlevél, étkezés

Tisztelt Szülők / Gondviselők!

 

Kérem a Jókai Mór Általános Iskolába járó gyermekek szüleit, amennyiben gyermeke(i) részére 2023. szeptemberétől igénybe szeretnék venni az intézményi étkezést a tanév kezdetétől, szíveskedjenek 2023.08.25. 10.00 óráig  személyesen a Piliscsabai Önkormányzat Hivatala Pénzügyi Osztály 304-es irodájában, telefonon (06-26/575-500/304) vagy e-mailben (penzugy@piliscsaba.hu) megkeresni az illetékes ügyintézőt.

 

Kérem a Napsugár Óvodába és tagóvodáiba járó gyermekek szüleit, hogy étkezéssel kapcsolatosan az ügyeletes óvodát szíveskedjenek keresni!

 

Az óvodai és iskolai étkezés 2023.09.01-től érvényes díjairól az alábbi oldalon tájékozódhatnak:

https://piliscsaba.hu/hirek/ovodai-es-iskolai-etkezesek-dijai

 

 

TÁJÉKOZTATÓ:

 

Az étkezés igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése szükséges!

 

Iskolás gyermekek esetén:

Amennyiben nem jogosult kedvezményre, elegendő benyújtani a kitöltött és aláírt Nyilatkozat étkeztetés igénybevételéről c. dokumentumot.

 

Amennyiben 100%, illetve 50%-os kedvezményre jogosult, a Nyilatkozat étkeztetés igénybevételéről, és a Nyilatkozat normatív kedvezmény igénybevételéhez c. dokumentum mellett a kedvezményre jogosító igazolást is szíveskedjen benyújtani (az alábbiak közül):

 

  • rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság esetén a határozat másolatát;
     
  • nevelésbe vett gyermek esetén az átmeneti gondozást biztosító gyermekjóléti szolgáltató vezetője/a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által aláírt igazolást;
     
  • 3 vagy több gyermekes család esetén elegendő a nyilatkozat (Gyvt. 21/B.§ (1) bekezdés b) -d) pontja és a Gyvt. 21/B.§ (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi étkeztetés igénybevételéhez);
     
  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolást, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.

 

 

Az étkezéshez szükséges kitöltendő nyilatkozatok a Hivatalban átvehetőek (H: 13.00 - 18.00, K-CS: 8.00 - 12.00; 13.00 - 16.00, P: 8.00 - 12.00), illetve letölthetőek innen:

 

Nyilatkozat étkeztetés igénybevételéről

Nyilatkozat normatív kedvezmény igénybevételéhez

 

 

Köszönjük a közreműködést!

 

Polgármesteri Hivatal