piliscsaba_cimer

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység

 

1.  Szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentése:
 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.)  határozza meg Magyarország területén a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshely-üzemeltetés bejelentésének rendjét.
Rendelkezései szerint a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben a kereskedelmi és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a szálláshely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (továbbiakban: jegyző) jár el.

 

Szálláshely–szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos idejű éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.(Továbbra sem minősül szálláshely-szolgáltatásnak az ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet, vagy ágybérlet keretében.)

Szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület, valamint szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, bérbeadás keretében hasznosított, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 29a. pontja szerinti nyaralóhajó.

Szálláshelytípusok:
•    Szálloda
•    Panzió
•    Kemping
•    Üdülőház
•    Közösségi szálláshely
•    Egyéb szálláshely
•    Magánszálláshely
 
2016. január 1-től szálláshely-szolgáltatási tevékenység valamennyi szálláshelytípus esetében a jegyzőhöz történt bejelentést követően folytatható

A jegyző a bejelentés alapján a szálláshelyet nyilvántartásba veszi.


2. Szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásához kapcsolódó adatszolgáltatás:

Magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet az üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a következőkről:
      a) fogadott vendégek száma és
      b) a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.

 - Az adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni. Az adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartalmazhat.
- A jegyző a részére szolgáltatott adatokat statisztikai célokra a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezésére bocsátja.


Ügyintézés díja:
         Illetékmentes

Csatolandó okiratok
•    Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
•    Haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
•    Közös tulajdonban álló szálláshely esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
•    Vállalkozó igazolvány / cégkivonat (másolat)
•    Cég esetén aláírási címpéldány (másolat)
•    Képviseleti eljárás esetében meghatalmazás
•    A szálláshely helyszínrajza

Az alkalmazott jogszabályok
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának feltételeiról és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Ügyintéző:
     Selmeci Nóra
     Telefon: 26/575-500/212
     E-mail:
selmeci.nora@piliscsaba.hu

Ügyfélfogadási idő:
       hétfőn: 13:00 – 18:00 óráig
       szerdán: 8:30 – 12:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig

Letölthető dokumentumok:
       szálláshely bejelentés, adatváltozás bejelentés kérelem
       adatszolgáltatás
       tájékoztatás - Szálláshely típusokról
       tájékoztatás - szálláshely típusonkénti követelmények