piliscsaba_cimer

Ebrendészeti hozzájárulás


Piliscsaba Város Önkormányzata 18/2021 (XI. 3.) sz. rendeletében döntött az ebrendészeti hozzájárulás mértékéről az alábbiak szerint:


A rendelet hatálya a város közigazgatási területén lévő ebtulajdonosra terjed ki. A hozzájárulás fizetési kötelezettség fennáll, ha az eb négy hónapos kort betöltötte az adott év első napjáig.


A hozzájárulás mértéke:   6 000 Ft/év,
       veszélyes eb esetén 20 000 Ft/év
.
Az első bevallás határideje: 2022. február 15.

Amennyiben Ön eb tulajdonossá válik, az alább letölthető szerkeszthető ebösszeíró lap vagy pdf formátumú ebösszeíró lap kitöltésével tudja ezt bejelenteni.

Az ebrendészeti hozzájárulást minden naptári év március 31-ig köteles megfizetni a tulajdonos.
Amennyiben az eb korábban bejelntésre került (tulajdonos, vagy állatorvos által) a hozzájárulásról az értesítés automatikusan megküldésre kerül. 

Az esetlegesen bekövetkezett változásokat (tulajdonosváltás, eb elhullása, ebszaporulat négy hónapos kortól) 15 napon belül írásban kell bejelenteni a polgármesteri hivatalban.
 

 


Mentesség az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1988 évi XXVIII tv. 42/C.§ (4) bekezdés szerint:
Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás
a) a magyar ebfajtának minősülő törzskönyvezett,( 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet 18. melléklete alapján  magyar ebfajtának a következő ebfajták minősülnek: 1. drótszőrű magyar vizsla, 2. erdélyi kopó, 3. komondor, 4. kuvasz, 5. magyar agár, 6. mudi, 7. puli, 8. pumi, 9. rövidszőrű magyar vizsla)
b) a mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő, terápiás vagy az Országos Magyar Vadászkamara által kiállított vadászkutya alkalmassági vizsgaigazolvánnyal rendelkező,
c) a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott,
d) – a veszélyes eb kivételével – az ivartalanított,
e) az ismert tartóval nem rendelkező és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen vagy állatvédelmi szervezet gondozásában tartott, valamint
f) állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott eb
után. 

Mentességhez mellékelni kell az eb törzskönyvének másolatát, illetve mentő-, jelző-, vakvezető- stb. ebről az orvosi igazolást vagy nemzetbiztonsági igazolást, ivartalanítási igazolást.

 

 

Az adatlap visszaküldésének módja:

•  Elektronikus úton az e-Papír oldalon keresztül. 
(Témacsoportnál válassza az Önkormányzati igazgatást, ügytípusnál pl. a Települési zöldterületi ügyeket, címzett: Piliscsaba Város Önkormányzata, tárgy: bevallás/ebösszeíró lap. Tovább a csatolmányokhoz: itt lehet a kitöltött nyomtatványt csatolni, majd tovább a véglegesítéshez)
•  Postai úton a Polgármesteri Hivatal, 2081 Piliscsaba, Kinizsi utca 1-3. címre küldve, 
•  Személyesen az önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján 

HIV