piliscsaba_cimer

Választások 2022

KÖZZÉTÉVE: 2022.02.16. 16:23

CÍMKE: Automatikus hírlevél


Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők választását, egyúttal ezen a napon országos népszavazásra is sor kerül. A szavazás április 3-án reggel 6 órától este 19 óráig tart.

 

Piliscsaba Város választópolgárai az országos lista mellett a Pest megyei 02. OEVK (országgyűlési egyéni választókerület) jelöltjeire, nemzetiségi választópolgárként pedig a nemzetiségi lista jelöltjeire adhatják le szavazataikat. Az országgyűlési választással és népszavazással kapcsolatban a Helyi Választási Irodánál kérhető bővebb tájékoztatás, illetve minden információ a település honlapján (www.piliscsaba.hu) a Választás 2022 gyorsmenüben elérhető el.

 

Névjegyzékbe vétel

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárt a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről és a szavazás helyszínéről. Az a választópolgár, aki 2022. február 11-ig nem kapta meg az értesítőt, keresse a lakóhelye szerint illetékes helyi választási irodát.

 

A piliscsabai szavazókörök

1. Fő út 116. (Jókai Mór Általános Iskola)

2. Templom tér 7. (Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola)

3. Egyetem utca 5. (Benedek Elek Óvoda)

4. József Attila u. 2. (Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskola)

5. Templom tér 13. (Uradalmi Ház)

6. József Attila u. 2. (Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskola)

 

Személyes okmányok

Szavazni csak érvényes személyi okmányok és lakcímkártya birtokában lehet. A szavazatszámláló bizottságok lejárt igazolvánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél, stb.) rendelkező választópolgárokat nem engedhetik szavazni, ezért kérünk mindenkit, hogy még kellő időben ellenőrizze és gondoskodjon személyi okmányai érvényességéről. A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes 38/2022.(II.11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a 2020. március 11. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél 2022. június 30. napjáig érvényes.

 

Kampány

A kampányidőszak 2022. február 12-én kezdődik, és a szavazás napján, 2022. április 3-án 19 óráig tart. A szavazóhelyiség épületének bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható, és ezen a napon választási gyűlés nem tartható.

 

Külképviseleti névjegyzék

A választás napján külföldön tartózkodó választópolgárok kérhetik felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, mely kérelemnek 2022. március 25-én 16 óráig kell megérkeznie a magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjéhez (jegyzőjéhez). A kérelem benyújtható személyesen, levélben vagy online a www.valasztas.hu honlapon. A névjegyzékből való törlést 2022. március 30-án 16 óráig lehet kérni.

A külföldön élők, illetve a szavazás napján külföldön tartózkodók szavazásával kapcsolatban a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapján található teljeskörű tájékoztatás a https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/orszaggyulesi-valasztas-es-orszagos-nepszavazas-2022 címen.

 

Külhoni magyarok

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező (külhoni) magyar állampolgár a választási regisztrációs kérelmét 2022. március 9-én 16 óráig tudja benyújtani a Nemzeti Választási Irodához levélben, vagy online a www.valasztas.hu oldalon. A szavazat leadásához szükséges levélcsomagnak legkésőbb a szavazás napján 19.00 óráig kell beérkeznie a Nemzeti Választási Irodához.

 

Nemzetiségi regisztráció

Az értesítő – valamint a szavazóköri névjegyzék – a választópolgár nemzetiségének megjelölését is tartalmazza, amely azt jelenti, hogy nemzetiségi választópolgárként pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat. A névjegyzékbe vétel visszavonásig érvényes.

A nemzetiségi névjegyzékbe vételre 2022. március 18. 16.00 óráig, az abból való törlésre 2022. április 1-ig nyújtható be kérelem személyesen a helyi választási irodához vagy elektronikus azonosítást követően online (www.valasztas.hu). Levélben is benyújtható kérelem, melynek 2022. március 30-án 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához.

 

Braille-szavazólap

A fogyatékossággal élő választópolgár a Braille-írással ellátott szavazósablont 2022. március 25-ig igényelheti. A kérelmet személyesen vagy levélben a helyi választási irodánál lehet benyújtani, vagy online a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán, a www.valasztas.hu oldalon.

 

Akadálymentes szavazóhelyiség

A választópolgár akadálymentes szavazóhelyiség iránti kérelmét legkésőbb 2022. március 30-ig tudja benyújtani személyesen vagy levélben a helyi választási irodához, vagy intézheti online (www.valasztas.hu).

 

Mozgóurna

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet szintén a helyi választási irodához kell benyújtani, levélben vagy azonosítás nélkül interneten legkésőbb 2022. március 30-án 16 óráig, személyesen 2022. április 1-jén 16 óráig, vagy ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazás napján 12 óráig. A mozgóurna iránti kérelem a szavazás napján 12 óráig a szavazatszámláló bizottságnál is benyújtható meghatalmazott által.

 

Átjelentkezés

Aki a bejelentett lakóhelyén nem tud részt venni a választáson, az átjelentkezhet arra a településre, ahol aznap tartózkodni fog. A kérelmet a választópolgár lakcíme szerinti illetékes helyi választási irodában (személyes ügyintézés esetén a bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is), vagy elektronikusan lehet intézni. A kérelemnek 2022. március 25-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Átjelentkezéskor továbbra is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni!

 

Helyi választási iroda

2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1–3.

(Piliscsabai Polgármesteri Hivatal épülete)

tel.: 26-575-500

e-mail: jegyzo@piliscsaba.hu

HVI vezetője: Nagy Zsolt jegyző

vezetőhelyettes: dr. Helgert Marianna aljegyző

 

Határidők

Az országgyűlési választások ügyintézéseivel kapcsolatos határidők az alábbi oldalon is megtekinthetők:

https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/valasztasi-informaciok/hataridok?tab=1

 

HVI

Kép: Magyarország Főkonzulátusa