piliscsaba_cimer

Születés anyakönyvezése

KÖZZÉTÉVE: 2021.02.05. 19:55

 

A születést az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén történt.

 

A Piliscsabán történt születést személyesen kell bejelenteni az Anyakönyvi Hivatalban legkésőbb az azt követő első munkanapon :
•    a nem tervezett intézeten kívüli születést a szülőnek;
•    a tervezett intézeten kívüli születést az Intézeten kívüli születésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személynek kell bejelenteni.


A születés bejelentéséhez szükséges közokiratok, ill. okmányok:
•    Tervezett intézeten kívüli születés esetében a rendeletben meghatározott felelős személy által a születés tényéről kiállított igazolás
•     „Vizsgálati lap otthon született gyermekről” nyomtatvány, amelyet a gyermekorvos állít ki
•     Terhesgondozási kiskönyv
•    Ha az intézeten kívüli születésnél felelős személy nem volt jelen (nem tervezett intézeten kívüli születés) – az anya vizsgálatát követően – a szülész-nőgyógyász szakorvos által utólagosan kiállított igazolás.
•    A szülők személyazonosítására alkalmas okmánya, lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
•    Amennyiben a szülők házasságban élnek, a szülők házassági anyakönyvi kivonata. külföldi állampolgárságú szülők külföldön kötött házassága esetében hiteles fordításban kell a házassági anyakönyvi kivonatot bemutatni (OFFI), valamint egy igazolást országuk követségétől, hogy a házasság fennáll a gyermek születésekor

Abban az esetben, ha a szülők nem élnek házasságban:
•    az anya személyi azonosításra alkalmas okmánya, lakcímét igazoló hatósági igazolványa,
•    amennyiben történt az apa részéről elismerés a születendő gyermekre a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat,
•    ha az anya családi állapota elvált a házasság megszűnését igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat,
•    özvegy családi állapot esetén az elhunyt férj halotti anyakönyvi kivonata, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat,
•    hajadon családi állapotot nem szükséges külön igazolni.

A családi állapot igazolásához szükséges anyakönyvi kivonatok bemutatása az anyakönyvezés elősegítése érdekében történik. Amennyiben nem áll rendelkezésre, külön erre a célra kiváltani nem szükséges.


Az anyakönyvi eljárás során alkalmazott  jogszabályok
•    Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III.21) Kormány rendelet
•    Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
•    Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
•    A Polgárjogi Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Negyedik Könyv


Ügyintéző:
      Priegl Gyöngyi 
      Telefon: 26-575-500/ 319 
      Email: priegl.gyongyi@piliscsaba.hu

Előzetes időpontfoglalás alapján történő ügyfélfogadás:
     hétfőn: 13:00 – 18:00 óráig
     szerdán: 8:30 – 12:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig