piliscsaba_cimer

Piliscsaba díjazottjai

KÖZZÉTÉVE: 2023.07.14. 09:45

CÍMKE: Automatikus hírlevél, kitüntetés, díjazottak

Piliscsaba önkormányzatának képviselő-testülete a város életében kimagasló szakmai munka elismeréseként a közösség ajánlására több kitüntető címet is kiosztott az elmúlt hónapokban:

 

 

▪️ Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért elismerő címet kapott Spielmann Józsefné, a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola egykori igazgatóhelyettese, aki 40 esztendőt töltött a pedagógusi pályán úgy, hogy mindvégig a piliscsabai embereket szolgálta. Néhány évig óvónő volt, majd a Piliscsabai Általános Iskolában közel másfél évtizedet dolgozott mint osztálytanító. 1999-től, a Hauck iskola megalapításától igazgatóhelyettesként tevékenykedett.
Szerteágazó, sok erőfeszítést, odafigyelést, komoly szervezési munkát igénylő feladatait hatalmas kitartással, alapossággal végezte. A nehézségekkel küzdő tanulókat folyamatosan igyekezett segíteni, az alsó tagozatos munkaközösséget koordinálni, a kisebbeket a matematika rejtelmeiben eligazítani, a technika tantárgyon keresztül őket fejleszteni, a kedvező nevelési-oktatási körülményeket megteremteni, az iskolai rendezvényeket a lehető legkörültekintőbb, de mégis a legélvezetesebb módon lebonyolítani.
Mint vezető és mint a piliscsabai németség tagja jól látta a nemzetiségi kultúra előre vivő, közösségépítő és összetartó erejét a településen. A hagyományok méltó ápolását szem előtt tartva elősegítette azok felelevenítését, újragondolását Piliscsabán, hogy az ismét beépülhessen a családok életébe, hogy büszkén viseljék a nemzetiségi ruhát, járják a táncot, ismerjék a nyelvet. Folyamatosan ügyelt rá, hogy az iskola hírneve növekedhessen, a pedagógusok szakmailag fejlődhessenek, a diákok, a dolgozók érdekei ugyanúgy érvényesülhessenek. Gyakorlatiassága, józansága meghatározó volt az intézményben. Az iskola és a település érdekében végzett sok évtizedes munkája maradandó nyomot hagyott.

 

▪️ Piliscsabáért emlékplakettet vehetett át Győrfi Gyuláné, született Kalmár Ágnes, aki 20 éve a Piliscsabai Németek Kulturális Egyesületének aktív tagja, 2009-től elnökhelyettese. Az egyesület működésében a gasztronómiai vonalat tartja kézben. Az egyesület rendezvényein hatalmas gasztronómiai tudásával készíti el őseink, a piliscsabai svábok ételeit. Egyesületünk rendezvényei – mint például a disznóvágás, a Csaba-napi nemzetiségi ételek bemutatója, a kitelepítési megemlékezés – a település kulturális életének meghatározó eseményei, így nemcsak a sváb közösség, hanem Piliscsaba és a környékbeli települések lakói is részesülnek tudásának gyümölcséből. A várostakarításon részt vevők több éve már az általa elkészített ételből meríthetnek újra erőt a nehéz munka után. 
Piliscsaba testvérvárosában, Möckmühl városi fesztiválján több éven keresztül mutatta be a hagyományos magyar és csabai sváb ételeket. Mindezzel a munkával, segítőkészségével, közösségépítő személyiségével jelentősen hozzájárult Piliscsaba jó híréhez, szolgálta a város érdekeit.

 

▪️ Piliscsabáért emlékplakett kitüntetés kapott Geszler Zoltán, aki piliscsabai lakosként a Nagytemplom kántora immár 20 éve. Az elmúlt évtizedekben minden vasárnap és ünnepnap orgonakíséretével és énekével emeli a szentmisék és a templomi liturgiák szépségét. Kórust szervez és vezet, akik szintén hozzájárulnak a közös istendicséret és imádságok felemelő voltához. Zoltán önként vállalt feladatát pontosan, szerényen, lelkiismeretesen, szépen és hűségesen végzi. A hívek is nagyon meg vannak vele elégedve, legyen szó a szentmisék énekeiről, az orgonajátékáról, a koncertekről, az esküvőkről vagy bármilyen más évközbeni liturgiáról. A Piliscsabára alkalomadtán máshonnan érkező hívek is elismeréssel szóltak róla.

 

 

▪️ Piliscsabáért emlékplakett kitüntető címet kapott Kucsera Gyuláné, született Baják Éva, a Piliscsabai Karitász szervezetben végzett kimagasló munkájának elismeréséért. Az 1996-ban alakult helyi karitászszervezet alapító tagjaként 27 éven át, felekezeti hovatartozástól függetlenül támogatta a Piliscsabán élő, segítségre szoruló családokat és időseket. A szervezet pénztárosaként mindig ügyelt a szervezet gazdálkodására, hogy ne csak ünnepekkor, hanem krízis esetén is tudjanak pénzbeli támogatással és természetbeni adományokkal segíteni a hozzájuk fordulóknak. Mindig nagy szeretettel látogatta az időseket és a támogatásra szoruló betegeket. Nagy gonddal koordinálta a Karitász által működtetett ruhaadományok kiosztását. Emellett Kucsera Gyuláné a piliscsabai egyházközség aktív tagja, szívén viseli a szlovák hagyományok őrzését az egyházi életben is: az úrnapi sátor díszítésében, a szlovák nyelvű szentmiséken való közreműködéssel. Idős kora ellenére ünnepek előtt segíti a templom takarítását, ahogy ezt fiatal korától kezdve rendszeresen megtette. Kucsera Gyuláné 2023 tavaszán fejezte be a Piliscsabai Karitászban végzett több mint negyed évszázados önkéntes munkáját.

 

▪️ Piliscsabáért emlékplakettet vehetett át Horváth József, aki 1982 augusztusa óta lakik Piliscsabán, helyi vállalkozóként, illetve sportemberként támogatta Piliscsaba és környéke társadalmi és sportéletét. Vállalkozóként felajánlásból részt vett a Pilisvörösvári mentőállomás, valamint Piliscsabán a Hegyalja út kivitelezésében, társadalmi munkában az intézmények térvilágításának elkészítésében. Elősegítette és támogatta a PSE sporttelepének bővítését A Piliscsabai Sportegyesület elnöke volt 15 éven át. A PSE öregfiúk tagja, vezetője és támogatója. Bajnokságot nyertek 2000-ben és 2001-ben, illetve a felnőttcsapattal 2001-ben és 2002-ben. Ezt követően Kovács Józseffel és Bergendy Lászlóval megkezdték az ifi és serdülő osztályok felfuttatását. A PSE szurkolói klub aktív tagja. A Piliscsabai Polgárőr Egyesület volt tagja, a Piliscsabai Vállalkozók Céhegyesületének alapítótagja.

 

▪️ A Piliscsaba Vállalkozója díjat Szlovák József, a Szlojó Kft. tulajdonosa vehette át július 13-án a Piliscsabai Céh Egyesület rendezvényén.
A cég 2000-óta van jelen Kft. formájában Piliscsabán, előtte 1989-től magánvállalkozóként működött. Jelenleg egy 300 m2-es saját üzletben működik. A cég mester hentese Szlovák József, aki több mint 40 éve foglalkozik a hentes szakmával és az élelmiszer-kereskedelemmel. Tevékenységét egyéni vállalkozóként 1985-ben Pilisvörösváron, egy bérelt üzlethelyiségben kezdte. 2008-tól foglalkozik saját termék gyártásával hagyományos technológiában. Fontosnak tartja, hogy vásárlóik egészséges, hagyományos úton feldolgozott termékeket fogyasszanak, ezért nagy hangsúlyt fektet a minőségre, termékeik szója- és adalékmentesek. Egy igazi helyi vállalkozás, mely saját termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. Piliscsabán a vásárlókat mindig udvariasan és magas színvonalon igyekeznek kiszolgálni. Szlovák József ma 34 éve nyitotta piliscsabai üzletét.
A Piliscsabai Vállalkozók Céh Egyesületének tagja, a helyi közösségi célokat pedig több esetben önzetlenül támogatja.

 

 

Mindnyájuknak gratulálunk!

 

PP

 

Fotók: Kovács Ildikó, Simon Gyula, Szabó János