piliscsaba_cimer

Hulladék szállítás

KÖZZÉTÉVE: 2024.03.26. 09:36

 

2024. évi hulladéknaptár letöltése: Hulladéknaptár 2024

 

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉKOK GYŰJTÉSE:
Önnek csak annyit kell tennie minden hulladék esetében, hogy az elszállítás napján reggel 6:00 óráig a műanyag hulladékot bármilyen áttetsző zsákba kilapítva a papír hulladékot kötegelve vagy áttetsző zsákban kihelyezi.

· műanyag (pl. PET palack, Tetra-Pak italoskarton, öblített tejfölös, joghurtos doboz)
· fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)
· papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta)

Kérjük a zsákokat alaposan bekötni!

Társaságunk a szelektív gyűjtés alkalmával a papír, műanyag és fém hulladékokat együttesen gyűjti.

Az idegen anyagot tartalmazó zsákokat munkatársaink nem jogosultak átvenni!

 

A hulladékszállítási ügyintézéshez szükséges dokumentumok listája:

Új fogyasztó bejelentése:

Ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés vagy tulajdoni lap vagy bérleti szerződés másolata.
Amennyiben szükséges, önkormányzati igazolás csatolása *
Új fogyasztó bejelentése adatlap

Használóváltozás bejelentése:

Ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés vagy tulajdoni lap vagy bérleti szerződés másolata.
Amennyiben szükséges, önkormányzati igazolás csatolása *
Használóváltozás bejelentése adatlap

Edényzetváltozás bejelentése:

Edényzetváltozás bejelentése adatlap

Megszüntetés bejelentése:

Ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés vagy bérleti szerződés felmondása.
Elhalálozás esetén halotti anyakönyvi kivonat vagy hagyatéki végzés másolata.
Helyi önkormányzat által kiállított lakatlansági igazolás ha szükséges.
Megszüntetés bejelentése adatlap

Névváltozás bejelentése :

Elhalálozás esetében halotti anyakönyvi kivonat másolata.
Névváltozás bejelentése adatlap

Postacímváltozás bejelentése:

Postacímváltozás bejelentése adatlap

Szüneteltetés bejelentése:

Helyi önkormányzat által kiállított lakatlansági igazolás vagy nullás közüzemi számla.
Társasház esetében közös képviselő által kiállított igazolás.
Szüneteltetés bejelentése adatlap

 

A bejelentéseket postai és elektronikus úton az alábbi címre küldheti meg:

levelezési cím: 2060 Bicske Csákvári út 45.
tel.: 06 22 350 111
e-mail: info@zoldbicske.hu

 

 

Egyéb tudnivalók a Kommunális hulladékok begyűjtésével kapcsolatban:

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladéktároló edényeket az elszállítás napján reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan előtti közterületre oly módon, hogy a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze.
Téli szállítás alkalmával, ha az edényben elhelyezett hulladék összetömörödött, vagy befagyott, akkor az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt üríthetővé tenni.
A hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a begyűjtést és ürítést végző célgépjárművek berendezésit megrongálhatja.
A nem megfelelően kihelyezett kommunális hulladék elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja! (pl.: túlsúlyos edény (max. 25 kg), forró salak és hamu, építési-bontási törmelék, veszélyes hulladék)
 

A hulladékbegyűjtő járat elhaladása után kihelyezett edényekért nem áll módunkban gépjárművet visszafordítani illetve kiemelten kérjük, hogy a munkavégzésünk folyamatos, zavartalan és balesetmentes ellátása érdekében a szállító járművet semmilyen esetben ne közelítsék meg!