piliscsaba_cimer

Bemutatkozás

KÖZZÉTÉVE: 2021.02.04. 20:50

 

Jókai Mór Általános Iskola 

 

 

A  Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola Piliscsaba első polgári iskolája. A Jókai joggal vált a több mint egy évszázados fennállása során a település szimbólumává.
Szinte nincs is olyan lakosa, aki ne kötődne valamilyen formában az intézményhez. Itt nevelkedett, itt tanult Piliscsaba lakosságának nagy része. Sorsának alakulását, mai sajátos helyzetét leginkább a településen lezajlott és napjainkban is tartó változások eredményezték.


A számos új nevelési-oktatási intézménnyel és egyetemmel büszkélkedő település az idők során kinőtte első iskoláját, s annak fejlesztéséről megfeledkezett.
A legutóbbi években szinte tanévenként más-más volt a fenntartó. Néhány évig alapítványi keretek között működött, majd a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola tagintézménye lett.
A 2011/2012- es tanévben csupán négy hónapig volt fenntartója és működtetője a települési önkormányzat és 2013. január 1-től mind a fenntartásról, mind pedig a működtetésről lemondott az állami fenntartó javára.
Bizakodásra ad okot az, hogy az új fenntartó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pilisvörösvári Tankerülete egyértelműen egy új Jókai létrehozása mellett tette le voksát. Célunk, hogy elinduljon iskolánkban egy tudatos építő munka, mely képes  arra, hogy intézményünk ne maradjon a térség hátrányos helyzetű gyermekeinek gyűjtőhelye.
 Ezt megvalósítani rövid időn belül szinte lehetetlen – ismerve az intézmény adottságait, lehetőségeit. A mi törekvésünk épp a tisztánlátás, hogy pontosan lássuk az itt szereplőknek mi a feladata, s természetesen nem szabad elfeledkeznünk az új törvényi elvárásokról.

2013. április 17-én iskolánk elnyerte a „Kiemelkedés Alternatívái a Piliscsabai Jókai Mór Ált. Iskolában” című, TÁMOP-3.3.8.-12/1-2012-0016 jelű pályázatot. Lehetőségek nyíltak tanulóink számára, hogy  hasonló helyzetű iskolák jó gyakorlatait, bevált módszereit alkalmazhassuk iskolánkban. A budapesti Lakatos Menyhért Ált. Isk. és Gimnázium lett partner iskolánk, ahonnan szakmai és gyakorlati mintákat veszünk át. Így került be pedagógiai programunkba pl. a Háztartástan, ami remekül kiegészíti a technika tantárgy gyakorlati oktatás részét. Nem beszélve arról, hogy a háztartástani ismeretek a modern általános műveltség nélkülözhetetlen része. Tovább tanulóink előtt egy új nyitott kapu, ahol kamatoztathatják megszerzett ismereteiket. Szándékunkban áll a Sakk tantárgy átvétele, bevezetése is, de ennek még meg kell teremteni tárgyi és szakmai hátterét. A megnövekedett testnevelés óraszámok lehetőségét és településünk adottságait kihasználva - ami számottevő lovas múltra tekint vissza - programunk kiegészítő részében szerepel Lovas oktatásunk rendszere. Iskolánk közvetlen közelében működik a PCSLE lovardája, amely rendelkezik minden lovasoktatási dokumentációval, sőt gyógylovaglási engedéllyel is. Ez az intézmény látja el a lovasoktatás és gyógylovaglás feladatait tanulóink részére.

Ezekkel a foglalkozásokkal adjuk meg hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekeinknek azt a lehetőséget, hogy szellemileg, pszichikailag, fizikailag tovább fejlődhessenek. Számukra elérhetetlen lenne ezen speciális foglalkozások látogatása. Így próbáljuk enyhíteni lemaradásukat hasonló helyzetű, de jobb körülményekkel rendelkező társaikkal szemben.
 
Amennyiben célunk iskolánk régi hírnevének helyreállítása, ezek a kezdeményezések elengedhetetlenek.
 

forrás: Piliscsabai Általános Iskola honlapja