piliscsaba_cimer

Változások a helyi iparűzési adóban


A helyi iparűzési adóban 2021. január 1-jétől életbe lépő változások:

Az adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény több pontban is érinti a helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának szabályait.

Az egyik legfontosabb változás, hogy 2021. január 1-jétől csak és kizárólag az állami adóhatóságnál lehet benyújtani az esedékes és megelőző évekre esedékes helyi iparűzési adóbevallásokat, azok javítását és önellenőrzését.


A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása alapján (Htv. 42/D. § (1) bekezdése) az adóalanyok 2021. január 1-jétől nem az önkormányzati adóhatósághoz, hanem kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásukat (ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést is). A nyomtatványok elérhetők a Nemzeti Adó-és Vámhivatal honlapján.  Az iparűzési adóbevallás feldolgozása és esetleges javítása már az önkormányzati adóhatóságnál történik.

Az adófizetést továbbra is az önkormányzat helyi iparűzési számlájára kell teljesíteni: 10702143-68499084-51600000

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély (vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papír alapon is benyújthatja, tekintettel arra, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó papíralapon kívánja benyújtani a bevallást, úgy azt az önkormányzati adóhatóságnál teheti meg.

* * *

Az állami adó-és vámhatóság a jövőben is szolgáltat napi rendszerességgel adatokat - az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 1. melléklet 1. pontja szerint - a vállalkozás korábban bejelentett adataiban történt módosítás esetén.

* * *

KATA adóalanyok esetében a Htv. 39/B. § (9) bekezdése alapján az egyszerűsített - Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti - adóalap-megállapítás választását a vállalkozó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített - bejelentkezési, bejelentési nyomtatványon is teljesítheti. Bejelentését a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig teljesítheti az adóhatóság számára. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy az adó alapját nem a (3) bekezdésben foglaltak szerint kívánja megállapítani. A bejelentkezési, bejelentési nyomtatvány az E-Önkormányzat portál oldalon elérhető.

Abban az esetben, ha a KATA alanya a helyi iparűzési adóban az adóévre az adóalap tételes összegben való (egyszerűsített) megállapítását választotta, akkor főszabály szerint – bizonyos esetektől eltekintve – bevallás-benyújtási kötelezettség nem terheli.

Bevallást kell azonban ezen adóalanynak benyújtania az adóévet követő év január 15-ig a következő esetekben (Htv. 39/B. § (6) bekezdése alapján):

  a) az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség - egy vagy több alkalommal - szünetelt,

  b) az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre, adókedvezményre, a 40/A. § alapján az adó csökkentésére jogosult és a fizetendő adót csökkenteni kívánja.