piliscsaba_cimer

Szennyvíz begyűjtésének támogatása

 

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének támogatásáról szóló 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendeletét. A rendelet szabályai szerint évente egyszeri támogatásban részesíthetők azok a piliscsabai lakosok, akik a szennyvízhálózatba be nem köthető ingatlanukról a háztartási szennyvizet az önkormányzat által kijelölt közszolgáltatóval szállíttatják el.


A támogatás igénylésének feltételei:

 • a támogatást az ingatlan tulajdonosa kérheti,
 • a kérelmező ingatlantulajdonos (állandó) bejelentett lakcímmel rendelkezik az ingatlanban,
 • egy ingatlan után egy igénylés nyújtható be,
 • egy személy kizárólag egy ingatlan vonatkozásában nyújthat be kérelmet,
 • a felhívás melléklete szerinti kérelemhez mellékelni kell az Önkormányzat által Kijelölt Közszolgáltató (Palterra Kft.) által kiállított egy darab számlát,
 • a kérelem és a számla benyújtásának határideje a tárgyév november 30., ezen időpontot követően benyújtott kérelem és számla után támogatás nem nyújtható,
 • a kérelem és a számla papír alapon, postai úton, vagy személyesen a Piliscsabai Polgármesteri Hivatalban (2081 Piliscsaba, Kinizsi u. 13.), vagy az Önkormányzat hivatali kapuján  keresztül (epapir.gov.hu oldalon keresztül, témacsoport: "önkormányzati igazgatás", ügytípus: "adatkérés, tájékoztatás kérése, közérdekű bejelntés, javaslat") nyújtható be, e-mail-ben érkezett kérelmek nem kerülnek értékelésre, papír alapú benyújtáskor eredeti számla szükséges,
 • nem részesülhet támogatásban az a kérelmező, akinek az Önkormányzat felé adó vagy adók módjára behajtható tartozása van.

 

A támogatás összegének megállapításáról:

 • a támogatás összegének megállapításáról Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete nem egyedi döntéssel határoz,
 • a határidőben beérkezett, a rendelet szabályainak megfelelő számlákon szereplő összes szennyvízköbméterek számával elosztásra kerül a költségvetésben erre a célra elkülönített összeg (az éves talajterhelési díj felének megfelelő összeg), majd számlánként határozzuk meg az egyes kérelmezők részére kifizetendő összeget az előbbiekben meghatározott köbméter átlagérték és a benyújtott számlán szereplő szennyvíz köbméterének szorzataként. A Képviselőtestület az átlagértéket határozza meg. A támogatás összege nem lehet magasabb a számla értékénél.
 • a Képviselőtestület döntését követően megállapított összegeket a kérelmezők részére a kérelemben megadott számlaszámra utaljuk, vagy a Polgármesteri Hivatal pénztárában vehetők fel.

 

Kérem, a jogosultak éljenek a támogatási lehetőséggel.

 

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                               Nagy Zsolt sk.
                                                                                                   jegyző
 

 

Letölthető dokumentum:
                                       
kérelem