piliscsaba_cimer

Lakossági tájékoztató

 

Tisztelt Piliscsabai Polgárok!
 

A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Kormányrendelet rendelkezése szerint minden Magyarország területén található ingatlannak a rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie. A Kormányrendelet előírja, hogy a településeken nem megfelelően képzett vagy kialakított címek felülvizsgálatát el kell végezni és az ehhez szükséges közterületek elnevezésével kapcsolatos döntéseket a Képviselő-testületnek meg kell hoznia. A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
A rendezetlen és több szempontból bizonytalan házszámozás hatósági felülvizsgálata érdekében Piliscsaba Város Önkormányzata a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és házszám-megállapítás szabályairól és azok kihelyezéséről szóló 5/2015. (III.10.) önkormányzati rendelet részletes szabályai szerint kell megtenni a szükséges intézkedéseket.

A címképzés az ingatlanok címét egységesíti ezért a házszámok formájában is történhet változás. A telekmegosztások során új ingatlanok keletkeztek, ezek létrejötte is befolyásolja a házszámok kiosztását. 

A felülvizsgálati eljárás a település valamennyi címét érinti, de nem minden esetben kerül sor címváltozásra. A címek jóváhagyása után a földhivatali nyilvántartásban is átvezetésre kerül az ingatlan címe, ami azt jelenti, hogy az ingatlan tulajdoni lapján az ingatlan címe is feltüntetésre kerül.

A fenti jogszabályok értelmében megkezdődött a lakosságot is érintő közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata, azok helyszíni felmérése és a címkezelési eljárások megindításának előkészítése.

Az ingatlan címében bekövetkezett változásról az ingatlan tulajdonosa határozatban értesül. A döntés véglegessé válása után az ingatlan új címe az ingatlan-nyilvántartásban hivatalból átvezetésre kerül. 
A lakcímet és személyi azonosítót tartalmazó kártyát (lakcímkártya), illetőleg a forgalmi engedélyt kérelemre a véglegessé vált határozat bemutatása és a korábbi lakcímkártya, illetve forgalmi engedély egyidejű leadása mellett az Okmányiroda illetékmentesen kicseréli. A címváltozást a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban 30 napon belül be kell jelenteni. Ezen bejelentések illetékmentesek. A fenti adatváltozások igazolására a véglegessé vált határozatot be kell mutatni. Amennyiben az adatváltozás pontosítására további igazolására van szükség, úgy azt a Polgármesteri Hivatal illetékmentesen adja ki.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti eljárások miatti címváltozások folyamatosan megtekinthetők lesznek a honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
A fenti jogszabályi rendelkezések alapján a címkezelés keretében kötelezően elvégzendő háttérmunka folyamatban van, melynek eredményes lefolytatása érdekében kérjük a Tisztelt Lakosság megértését és együttműködését, valamint előre is megértésüket kérjük azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akiknek a házszáma megváltozik és ez esetlegesen kellemetlenségeket okoz.