piliscsaba_cimer

Bemutatkozás


Páduai Szent Antal Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola


Az iskola története dióhéjban

Piliscsabán az 1930-as években telepedtek le az Angolkisasszony Rend szerzetesnővérei. Egy elemi, majd polgári iskolát hoztak létre. Az iskolaépületet 1941-ben szentelték fel. Az államosítás után alsó tagozatos, majd nyolc osztályos általános iskola működött az épületben. A rendszerváltás után újra visszatértek a nővérek, először csak hitoktatni, majd 1995-ben visszakapták az iskolát, melyben az általános iskolai oktatás mellett egy nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályt is indítottak.


Így kezdte meg működését 1995. szeptember 1-jén a Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának gyakorlóiskolájaként is működött. 2004-ben bővült az oktatási profil, mert a helyi alapfokú művészetoktatás gondját és örömét is magára vállalta az iskola. 2012-ben a nővérek az iskola fenntartását átadták a Székesfehérvári Egyházmegyének, mert a rendben nagyon kevés a nővér, és nem tudták már felelősen vállalni az iskola működtetését. Ekkor az iskola neve is megváltozott, így lett Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Mivel az egyetemen kevés a tanár szakos hallgató, ezért az iskola 2013-tól nem lát el hivatalosan gyakorlóiskolai feladatokat, de szükség esetén továbbra is fogadja a tanárjelölteket.
(Bővebben: https://paduai.hu/iskolatortenet)

Az iskola jelenlegi állapota

Jelenleg az iskolában 550 diák tanul az általános iskolában és gimnáziumban, az alapfokú művészeti oktatásban 300. Az általános iskolában és gimnáziumban 50 pedagógus tanít, nagy részük főállásban. A felső tagozaton és gimnáziumban tanító tanárok 85%-a egyetemi végzettségű, ők mindkét oktatási formában tanítanak 5-12. osztályban. A főiskolai végzettséggel rendelkező tanárok az 5-8 évfolyamokon oktatnak. Az alsó tagozaton tanítói diplomával rendelkező tanárok tanítanak. Az alapfokú művészetoktatásban oktató húsz tanár megfelelő főiskolai vagy egyetemi szintű diplomával rendelkezik, illetve két fő jelenleg végzi tanulmányait. A tantestület derékhadát a 40-55 év közöttiek teszik ki, de vannak néhányan a nyugdíj előtti korból, és vannak fiatalok is. A tantestületben csak a 2019-es igazgatóváltással volt némi változás, évente csak egy-két kolléga érkezik-távozik, mely utóbbi oka általában költözés, gyermekszülés.

A tantestület hangulata jó, többen a szabadidejükben is összejárnak, együtt nyaralnak, kirándulnak. Az iskola vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a közösségi összetartozás megmaradjon, továbbfejlődjön. A nevelőtestületben tíz munkaközösség működik: hét a közismereti oktatásban, három a művészeti oktatásban. Az alsó tagozaton két párhuzamos osztály működik, felső tagozaton csak egy, illetve a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésben is egy osztály évfolyamonként. A legtöbb osztályba a törvény által megengedett gyermeketszámmal indítjuk, melyet indokolt esetben fenntartói engedéllyel túl is lépjük. A túljelentkezés elsőben és a gimnáziumi osztályba is kb. másfélszeres.

Az iskola aktívan részt vesz a Székesfehérvári Egyházmegye, a helyi plébánia és Piliscsaba Város életében. Sok rendezvényen diákjaink adják a műsort.

Az iskola épülete

Az iskola régi szárnya 1941-ben épült. 1995-től folyamatos volt a bővítés. Ennek köszönhetően az alapterület több mint háromszorosára nőtt. Felépült a tornacsarnok 2014-re, illetve lezajlott egy nagyméretű energetikai felújítás is. Az iskolához tartozó régi villa, majd 2012-ig rendház épülete, amelyet egy fedett folyosó köt össze az iskola főépületével, most az alapfokú művészetoktatás számára alakítottunk ki helyet. Így művésztanáraink a délutáni zeneórákat nem az osztálytermekben, hanem önálló helységekben tarthatják.

Az iskolában szakelőadók is vannak: fizika-kémia, biológia-földrajz, ének, rajz, média, számítástechnika, fiú- és leánytechnika, nyelvi termek, fejlesztő terem. Így a szakórák nagy része ezekben tartható. A felszereltségük közepes, a zökkenőmentes tanításhoz elegendő.

Az oktatás színvonala

1995-ben az iskola indulásakor egy vidéki általános iskolaként működött iskolánk. Innét kellett felfejleszteni gimnáziumi szintre. Szerencsére az átvett tanárok között volt több olyan tanár, akik végzettségük és képességük szerint is alkalmasak voltak a feladatra. Mivel a diákok létszáma az évek során megkétszereződött, ezért a tanári létszám is bővült, és az új tanárok e követelményeknek megfelelően választottuk ki. Mára hat szakvizsgázott tagja van a tantestületnek, három mesterpedagógusunk végez szakértő munkát, egy kolléga most végzik a közoktatási vezető képzést.

Diákjaink nagyon sok versenyen vesznek részt. Ezek közük kiemelkedik, hogy az utóbbi években többen bejutottak az OKTV döntőjébe. Az érettségi átlaga évek óta 4- 4,4 között, gyakran felette van. A diákok 70-80 %-a legalább egy nyelvvizsgával rendelkezik, és sokan tesznek emeltszintű érettségit is. Ennek köszönhetően az utóbbi években mindig benne voltunk a HVG rangsorolta 100 legjobb középiskolában.

A kompetencia méréseken az általános iskolai osztályunk az országos átlagnak megfelelően teljesít, míg a gimnáziumi osztályunk a gimnáziumok között is igen jó helyen. Mindez az eredmény nem kizárólag az iskola érdeme, hanem a diákok megfelelő családi kulturális hátterének köszönhető. A szülőkkel nagyon jó az iskola kapcsolata, sok rendezvényen jelen vannak, tevékenyen részt vesznek az iskola életében. Saját énekkaruk, színjátszótársulatuk van, illetve többen játszanak az iskola kamarazenekarában is.

Az oktatás jellegzetességei

Az alsó tagozaton két párhuzamos osztályba járnak a diákok. A tanítás hagyományos rendben, magas szinvonalon történik. Tanulóink negyedik osztályban felvételizhetnek a gimnáziumi osztályba a központi felvételi rendszeren keresztül. Akik felvételt nyertek, közöttük mindig vannak másik iskolából érkezők is, nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésbe kerülnek, míg a többiek az általános iskolai fölső tagozatos osztályban folytatják tanulmányukat. A tanárok jelentős része mindkét oktatási formában tanít. A felső tagozatosok közül nyolcadik után néhányan átkerülhetnek a gimnáziumi osztályba, a többiek más iskolában, főként gimnáziumban és szakközépiskolában folytatják tanulmányaikat.

Idegen nyelvet 4. évfolyamon kezdünk oktatni, a diákok német és angol közül választhatnak. A második idegen nyelv kilencedik évben lép be, ekkor angol, olasz és francia közül választhatnak a diákok. A gimnazisták két évig latint is tanulnak.

Az iskola semmilyen irányban nem specializálódott, hiszen kis iskola révén minden irányultságú gyermeket oktatni kell. Mégis elmondható, hogy az iskola erőssége a matematika- és a nyelvoktatás, valamint a művészeti oktatás. Iskolánk rendezi immár több mint tíz éve a Dugonics András Matematika versenyt, amelyre a katolikus 4-8. osztályos diákjai nevezhetnek, illetve a Katolikus Iskolák Természetismeret Versenyét, amely a 6. osztályosok számára kiírt csapatverseny. Mindkét verseny népszerű a katolikus iskolák körében, és komoly szakmai színvonalat képvisel. A matematikaverseny feladataiból immár a második kötet megjelenése várható, a természetismeret verseny feladataiból az első. Természetismeretet jelenleg két kolléga tanít az iskolában a Katolikus Pedagógiai és Szervezési Intézet által ajánlott kerettanterv alapján.

Alapfokú művészeti oktatás

Jelenleg az alapfokú művészeti oktatás keretében klasszikus és népi hangszereket, néptáncot és kerámiát lehet tanulni. Szorgalmazzuk a közös muzsikálást, így számos kamaracsoport, kiszenekar alakult meg az évek során. Több tanulónk ma már zenei, táncművészi illetve képzőművészeti pályán tanul tovább. Gyakoriak a tanszaki és egyéb hangversenyek. Külön érdekessége az iskolának a „csütörtöki muzsika”, amikor az egyik szünetben valamelyik tanuló vagy kamaracsoport rövid hangversenyt ad az aulában.

Néptáncos tanulóink havonta szerveznek táncházat, koraeste a kicsiknek, majd este, akár hajnalig is a nagyoknak. Erre volt diákok, szülők is szívesen eljárnak. A zenéről a legtöbbször a diákok maguk gondoskodnak, de már több neves prímást és zenekart is vendégül láttunk.

Az iskolában több kórus is működik. Repertoárjuk nagyon széles egyházi műveket és világiakat egyaránt énekelnek. Több nagylélegzetű művet is előadtak, ezek közül a legemlékezetesebb Pergolesi: Stabat Mater című műve volt az iskola vonószenekarának kíséretében. Ezt a művet többek között a Tihanyi Apátságban és a székesfehérvári Székesegyházban is megszólaltatták.

A néptáncosok a különböző tájegységek táncai mellet tematikus összeállításokat is tanulnak. Ilyen volt például a hősi halottainkról szóló 25 perces műsoruk. A legnagyobb produkciójuk viszont a Szörényi-Bródy féle Kőműves Kelemen előadása volt.

Az iskola külföldi kapcsolatai

Az iskola különös hangsúlyt fektet a magyarságra való nevelésre. Ennek érdekében testvériskolai kapcsolatot tartunk fenn egy komáromi (Szlovákia), egy aklihegyi (Ukrajna), egy etédi (Románia), egy bácskertesi (Szerbia) és egy laskói (Horvátország) magyar iskolával. Mindegyik iskola diákjai közösen találkoznak évente egyszer valamelyik iskolában, amelyik az azévi vendéglátó iskola.

2007 óta van kapcsolatunk Zwickauban a Peter Brauer Gymnasiummal. Évente tíz 8. osztályos diák vesz részt a cserprogramban. Nyolc éve, 2009 óta van kapcsoltunk Altöttingben a Maria Ward Gymnasummal, ahová kétévente húsz 10-11-es diák utazhat ki, illetve fogadhat onnan vendéget.

A páduai Liceo San Barbarigoval egy éve vettük fel a kapcsolatot. Az első diákcsere nagyon jó tapasztalatokkal megtörtént. Franciaországban, a bretagne-i Vitre városában is van egy testvériskolánk, a Licee Jeanne d'Arc, ahol a diákok a francia nyelv mellett az angolt is gyakorolhatják.

(Forrás:Paduai Szent Antal Iskola honlapja)