piliscsaba_cimer

Bemutatkozás

Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola
 

A Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola Piliscsaba három általános iskolájának egyikeként azt vállalta fel, hogy a városban élő német nemzetiség igényeit és jogos elvárásait is figyelembe véve tegyen eleget törvényben is előírt oktató-nevelő tevékenységének. A piliscsabai német kisebbség nemzetiségi önkormányzatban is megmutatkozó ereje és kitartása hozta létre az iskolát 1999-ben, azzal a szándékkal, hogy több más településhez hasonlóan Piliscsaba is büszke lehessen arra, hogy az itt élő nemzetiségek képesek fennmaradni, kultúrájuk önállóságát megtartani, miközben végig szem előtt tartják más kultúrák szuverenitását is.

Az iskola fenntartója a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat, amely az iskolák államosítása után is meg tudta őrizni pozícióját. Ebből következően iskolánk nem tartozik az állami fenntartó hatáskörébe, jóval nagyobb önállósággal és mozgástérrel rendelkezik a környék iskoláihoz viszonyítva. Ennek egyik alapfeltétele a helyi nemzetiségi önkormányzat jogérvényesítő ereje és az iskola kitűzött céljainak konzekvens megvalósítása.

Az együttélés íratlan szabályainak betartása érdekében iskolánk mindenki számára nyitott, aki hajlandó elfogadni, hogy a német nyelv- és irodalom tantárgyon kívül, a magyar nép- és honismeret mellett a magyarországi németség kultúrájával is mélyrehatóan meg kell ismerkednie a diákoknak. A mindennapos testnevelés részeként német nemzetiségi táncoktatás is folyik az intézményben, ami minden diák számára kötelező tanórai elfoglaltság.

Az iskola elhelyezkedése
Az épület a város szívében, a 10-es út és a Tinnyei út kereszteződése alkotta csomópontban, a Nagytemplom tőszomszédságában helyezkedik el. Fekvése ideálissá teszi tanintézménynek, hiszen minden irányból könnyen és viszonylag egyszerűen megközelíthető, a templom előtti park pedig kellő védelmet biztosít a környező utak forgalma és zajszennyezése ellen.

Nyolc osztályos általános iskola
Az iskolában elsőtől nyolcadik évfolyamig folyik a nevelés és oktatás 2017-2018-as tanévben az ötödik évfolyamon két párhuzamos osztály van, a többi évfolyamon pedig egy-egy. A jelenlegi tanulólétszám 190 fő. A korlátozott kapacitás miatt jelenlegi körülményeink között ennél markánsan magasabb diáklétszám elérése nem is volna lehetséges.
Az iskolában 16 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógus dolgozik, és három fő részmunkaidős segíti még a munkánkat. A tanárok munkáját ezen felül teljes munkaidős pedagógiai asszisztens és iskolatitkár segíti.

Nyelvoktató nemzetiségi oktatás
A 2018/2019-es tanévtől kezdve iskolánk átállt a nyelvoktató nemzetiségi oktatásra, ami azt jelenti, hogy a tantárgyakat nem nemzetiségi nyelven, hanem magyarul fogjuk oktatni. A német nyelv és irodalom tantárgyat az első és második évfolyamon az osztályok együtt tanulják. Harmadik osztálytól felmenő rendszerben heti három órában az osztály együtt halad a törzsanyaggal, két órában pedig vagy felzárkóztatáson, vagy tehetséggondozáson vesz részt.
Összesen tehát minden diáknak heti öt német nyelv és irodalom órája van, ami megalapozza azt a feltétlenül szükséges nyelvtudást, melynek segítségével képessé válnak a diákok önállóan is kommunikálni, akár idegen nyelvi környezetben is. A nyolc éven át, ilyen magas óraszámban tanult nyelv alkalmassá tesz minden kellően szorgalmas és motivált gyermeket arra, hogy az általános iskola után bármilyen középfokú intézményben helyt tudjon állni, ahol megalapozott nyelvtudásra van szükség. Mind a nyolc évfolyamon végigvonul a nemzetiségi nyelven oktatott hon- és népismeret, amely a tantárgyi kereteken túllépve meghatározó az iskola egész szellemiségét tekintve is.

Angol nyelv oktatás
A német nyelv oktatásán kívül ötödik évfolyamtól kezdve biztosítjuk az angol nyelv oktatását is. Az angol nyelv ismerete feltétlenül szükséges minden mai diák számára, ezért kiemelten fontosnak tartjuk ennek elsajátítását. A legtöbb általános iskolában csupán egy nyelvet oktatnak, ezért a hozzánk járók jelentős lépéselőnnyel tanulhatnak tovább középfokú intézményekben.

Informatikai rendszer
Az iskola magas színvonalú informatikai rendszerrel bír, termeink interaktív táblákkal vannak felszerelve. Külön helyiségben működik a bárki számára hozzáférhető könyvtár, ahol a magyar nyelvű anyagokon kívül számos német nyelvű könyv és folyóirat is fellelhető.

Diákcsereprogram
Az egyes diákok és pedagógusok személyes kapcsolatin kívül az iskola baráti viszonyt táplál Piliscsaba testvérvárosával, a németországi Möckmühllel. A közöttünk lévő diákcsereprogramnak köszönhetően évről-évre diákok és pedagógusok utazhatnak Németországba, illetve fogadhatják a Németországból tapasztalatcserére érkező diákokat. Az anyaországgal való élő kapcsolat alapvető fontosságú nemzetiségi iskolánk számára, hiszen így a Németországba kitelepített magyarországi németség elsőkézből értesülhet az itteni eseményekről, másrészt pedig diákjaink és pedagógusaink nyelvi fejlődéséhez is nagymértékben hozzájárul az anyanyelvi németekkel ápolt szoros munka- és baráti kapcsolat.

A tantestület viszonylag alacsony létszáma miatt az együttműködés nagyon jó, köszönhetően annak is, hogy az átlagéletkor nagyjából azonos. Iskolánkban német nyelvi, alsós és felsős munkaközösség dolgozik, de más, azonos szakot tanítók is folyamatos párbeszéddel alakítják ki a közös nevezőt. A vezetőség két tagból áll, az igazgató és közvetlen helyettese szerves része a tantestületnek. Mindketten tanítunk és a pedagógiai célok kitűzésében és elérésében a tantestület valamennyi tagjával közösen dolgozunk.
Számos tanórán kívüli foglalkozást tartunk, a teljesség igénye nélkül néhány iskolánk által szervezett tevékenység: Márton-napi felvonulás, Adventi készülődés, Téltemetés, Kitelepítési megemlékezés, Sportnap, Nagy Sportágválasztó, helyi, kistérségi és országos versenyek, Ballagás, évzáró, stb.

Névadónkról

Hauck János
(1926-2002)

Piliscsabán született 1926. január 4-én. 1946-ban családjával együtt kitelepítették Németországba. 2002-ben bekövetkezett haláláig Leutenbach-ban élt feleségével, Gizi nénivel. Egyetlen gyermeke Gizella és férje Winnendenben laknak.
Hauck Jánost nem tudta megtörni az a trauma, amely sok kitelepített svábot utolért a hazájából való kiűzés miatt. A kezdeti nehéz évek után, miután már családjával együtt megteremtette otthonát, saját elképzelése alapján kutatni kezdte a piliscsabaiakat.
Hosszú évek munkájával 1983-ban megalakította a Heimatverein-t. Ettől kezdve a kitelepített piliscsabaiak János bácsi vezetésével csoportosan, autóbusszal jöttek haza látogatóba Piliscsabára. Sok szép kirándulást szervezett Európa több országába is. 1988-ban adta ki hosszas kutatómunka után Tschawa-Piliscsaba című helytörténeti könyvét, amely még mindig az egyetlen összefoglaló munka Piliscsaba történetéről.
1996 januárjában súlyos agyvérzést kapott, és teljesen bizonytalan volt, hazajöhet-e a májusi ünnepségre. Erős akarata átsegítette Őt a válságos hónapokon, és 1996. májusában a kitelepítés 50. évfordulóján rendezett ünnepségen boldogan vehette át a PILISCSABA DÍSZPOLGÁRA kitüntetést Kasza Péter polgármestertől. Egész életét egy gondolat éltette - Piliscsabáért, a régi szeretett községért tenni, és lehetőleg nagyon sokat.

forrás:Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola honlapja