piliscsaba_cimer
akadalymentes

Mezőőri járulék


Piliscsaba Város Önkormányzata a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek, a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, mezőgazdasági építmények, földmérési jelek őrzésére mezei őrszolgálatot működtet, mely feladatot a mezőőr lát el.


Piliscsaba város külterületén termőföldet használó természetes és jogi személyek - ha a használó ismeretlen, akkor a termőföld tulajdonosa - a mezei őrszolgálat fenntartásával kapcsolatos költségek részleges fedezésére díjat, mezőőri járulékot köteles fizetni. 
A mezőőri járulékot a kötelezettek a használatukban illetve a tulajdonukban lévő külterületi termőföldek aranykorona értéke után fizetik meg, melynek mértéke évente 50 Ft/Ak.

Fizetési határidő: szeptember 30.
Mentes a mezőőri járulék alól a 20 Ak értéket meg nem haladó termőföld.

Vonatkozó jogszabályi háttér:
•    1997. évi CLIX törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 
•    Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (III. 12.) számú rendelete a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulék mértékéről

Ügyintéző:
      Papp Lívia
      Telefon: 26 / 575-512
      Email: papp.livia@piliscsaba.hu


Ügyfélfogadási idő
       hétfőn: 13:00 – 18:00 óráig
       szerdán: 8:30 – 12:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig