piliscsaba_cimer

Bemutatkozás


Óvodánk története


Óvodánk Piliscsaba legszebb részén, Klotildligeten épült 1993-ban. Alapítónk és fenntartónk az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja. Intézményünk első hét évében egy családi házból átalakított épületben, egycsoportos óvodaként működött. Az óvoda a földszinten kapott helyet, míg a tetőtérben a Rendház működött. Gyermekeink napi kapcsolatban voltak az itt lakó nővérekkel.


Keresztény értékeket közvetítő szeretetteljes óvodai nevelésünk sok szülő igényével találkozott. Budapest agglomerációjának fejlődése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vonzása, óvodánk jó híre miatt egyre több szülő érdeklődött intézményünk iránt, így indokolttá vált az óvoda bővítése.

Isten segítségével, fenntartónk nagy anyagi ráfordítása által 2000 szeptemberétől már három csoportos óvodaként működtünk tovább. Az új, rendkívül szép épülettel, az esztétikus környezet kialakításával, belső értékrendjével a keresztény értékrend megszilárdulásában óvodánk vonzóvá, keresetté vált a szülők körében. Egyre többen bízták ránk legnagyobb kincsüket, gyermeküket.
Óvodai nevelésünk során a sokoldalú, harmonikus gyermeki személyiség kibontakozásának segítését, az egyéni bánásmódot tartjuk a legfontosabbnak.
Pedagógiai programunk a játék fontosságát, értékét a gyermekek fejlődésében betöltött szerepét hangsúlyozza. A komplex módon megvalósuló, játékba integrált tevékenységi formák által derűs, kiegyensúlyozott, a teremtett világ szépségeire fogékony gyermekeket szeretnénk nevelni.
Óvodánk nevelőtestületének ereje a gyermekszeretetben, óvónőink derűt sugárzó, biztonságot nyújtó egyéniségében nyilvánul meg. Azonos értékrendünket tükrözi a nevelés iránti elkötelezettség, a családias, érzelmekben gazdag, szeretetteljes légkör megteremtése. A gyermekkor szépségeit, értékeit meg kell őriznünk. Óvodánk ezt a célt tűzte ki maga elé és fogalmazta meg Küldetésnyilatkozatában.
 
Küldetésnyilatkozat

Óvodánk gyönyörű környezetben a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő esztétikus, harmonikus óvodai berendezéssel várja a gyermekeket. Gyermekközpontú, a játékot, mint a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenységét hangsúlyozó saját óvodai programmal rendelkezik. Óvónőink szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó, derűs légkörben, a családokkal együttműködve nevelik a gyermekeket.
Óvodánk nem attól katolikus, hogy a nevében szerepel, vagy megkülönböztető vallásos jegyeket visel, hanem mert vonzó, messzire sugárzó otthona a benne megvalósuló keresztény életnek. Meggyőződésünk, hogy a gyermek Isten ránk bízott ajándéka.
Óvodai nevelésünk épít a magyarság keresztény értékeire, hagyományaira és átörökíti azokat a gyermek tárgyi, értelmi, szellemi és lelki világába.
A gyermekeket az óvodáskor végére, egyéni sajátosságaikat figyelembe véve juttatjuk el az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintre. célunk, hogy gyermekeink továbbvigyék az óvodai közösségben átélt mintát, értékrendet.
Nagy gondot fordítunk környezetünk szépségének megóvására, tárgyi feltételeink folyamatos fejlesztésére, ennek érdekében hoztuk létre óvodánk alapítványát. Munkatársaink lelki és szakmai felkészültségét folyamatosan építjük.
A szülők szívesen választják óvodánkat, elismerik az óvodában folyó magas színvonalú szakmai munkát. Lehetőségeik szerint örömmel vesznek részt rendezvényeinken. Büszkék arra, hogy a Szent László Óvodába járhat gyermekük.  Hagyományosan jó kapcsolatuk van az óvodával. Az együttműködésünk alapja a kölcsönös bizalom és a segítségnyújtás. Segítjük a családokat a keresztény nevelés értelmezésében, hogy az óvoda és a család együtt tölthesse be szerepét annak érdekében, hogy a gyermek hitben és szeretetben növekedjék.

(Forrás: óvoda honlapja