piliscsaba_cimer

Választási tájékoztató

KÖZZÉTÉVE: 2024.05.22. 13:15

CÍMKE: Automatikus hírlevél, választások

Tisztelt Választópolgárok!

 

2024. június 9. napján tartjuk Magyarországon az Európai Parlament képviselőinek választását, és ugyanezen a napon kerül sor a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztására is.

Ezen a napon öt évre választunk képviselőket az Európai Parlamentbe, 2024. október 1-jén kezdődő megbízatással szintén öt évre polgármestert, nyolc egyéni listás önkormányzati képviselőt, illetve szavazhatunk a Pest Vármegyei Közgyűlésbe jelölteket állító vármegyei listákra.

A nemzetiségi szavazóként nyilvántartott választópolgárok a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek, polgármester-jelöltek és a vármegyei listák mellett külön szavazólapon vármegyei és országos nemzetiségi önkormányzati listákra is szavazhatnak, illetve Piliscsabán a német, a szlovák nemzetiségnek van lehetősége arra, hogy helyben nemzetiségi önkormányzatot is válasszon.

Városunk alábbi szavazóhelyiségei közül a 005-ös szavazókör akadálymentesített:

Szavazókör sorszáma

Szavazóhelyiség címe

001

Piliscsaba, Fő út 12. (Jókai Mór Általános Iskola)

002

Piliscsaba, Templom tér 7. (Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola

003

Piliscsaba, Egyetem utca 5. (Benedek Elek Óvoda)

004

Piliscsaba, József Attila utca 2. (Dr. Szepesi László Technikum)

005

Piliscsaba, Templom tér 13. (Uradalmi Ház)

006

Piliscsaba, József Attila utca 2. (Dr. Szepesi László Technikum)

Magyarországon az Európai Parlament tagjainak választásán választójogát automatikusan gyakorolhatja minden magyar választópolgár, akinek érvényes magyarországi lakcíme van. Ezen túlmenően:

 • azon, érvényes magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár, aki magyar pártlistára szeretne szavazni, legkésőbb 2024. május 15-ig kérhette a központi névjegyzékbe való vételét a Nemzeti Választási Irodától. Aki már korábban benyújtotta ezen kérelmét, annak nincs tennivalója, mivel az a regisztráció visszavonásig, de legfeljebb 10 évig érvényes. A 10 éves időtartam azonban újraindul, ha a választópolgár szavazott, vagy kérte értesítési címének, a szavazólap-átvétel helyének vagy külföldi lakcímének módosítását, illetve a névjegyzékbe vételének meghosszabbítását.
 • az érvényes magyarországi lakcímmel rendelkező uniós állampolgár legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon (2024. május 24-ig) kérheti az Európai Parlament képviselőinek választására történő névjegyzékbe vételét.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán választójogát minden magyar és európai uniós állampolgár az állandó lakóhelyén gyakorolhatja, valamint szavazhatnak a menekültként elismert vagy huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező nagykorú személyeknek is. Nemzetiségi önkormányzati képviselőkre azonban csak azok szavazhatnak, akik szerepelnek a nemzetiségi névjegyzékben is. Az a választópolgár, aki a választás kitűzése előtt legalább 30 nappal (azaz legkésőbb 2024. február 11-én) tartózkodási helyet létesített (és a szavazás napjáig folyamatosan fennáll), átjelentkezéssel tartózkodási helyén szavazhat.

A központi névjegyzékben továbbra is lehetőség van:

  1. segítséget kérni a választójog gyakorlásához, így a látássérült választópolgár igényelhet Braille-írással ellátott szavazósablont május 31-én 16 óráig.
  2. a személyes adatok kiadását megtiltani.
  3. a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt kérni, mely abban az esetben, ha az május 31-én 16 óráig történik, lehetőséget ad a nemzetiségi önkormányzatok tagjainak választására szolgáló részvételre is.

A szavazóköri névjegyzék módosítására ugyancsak három esetben van lehetőség:

 1. ÁTJELENTKEZÉS: 2024.május 31. napján (pénteken) 16 óráig

Átjelentkezéssel az Európai Parlament tagjainak megválasztása során az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. A választópolgárt kérelme alapján felveszik a település átjelentkezők számára – kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván (ezzel egyidejűleg törlésre kerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből).

Átjelentkezéssel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztása során az szavazhat bejelentett tartózkodási helyén, aki legkésőbb 2024. február 11-én tartózkodási helyet létesített, amely a kérelem elbírálásakor is, és a szavazás napjáig folyamatosan fennáll. Egyéb esetben ezen szavazások kapcsán nem lehet átjelentkezni!

Az átjelentkezés visszavonható, annak június 7-én 16.00 óráig kell megérkeznie.

 1. KÜLKÉPVISELETEN TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS KÉRÉSE: 2024. május 31. napján (pénteken) 16 óráig

Külképviseleti névjegyzékbe való felvételét kérheti az Európai Parlamenti képviselők választása során a választópolgár, ha a szavazás napján külföldön tartózkodik. Ebben az esetben külföldi magyar nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. 2024. június 5. napján 16 óráig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékből való törlést, ezen kérelem alapján a választópolgár visszakerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe, és lakcíme szerint szavazhat.

A helyi önkormányzati képviselőkre, polgármesterekre, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselőkre külképviseleteken nem lehet szavazni!

 1. MOZGÓURNA IGÉNYLÉSE:

Mozgóurnát igényelhet az a választópolgár, aki egészségi állapota, fogyatékossága, vagy fogvatartása miatt nem tud megjelenni a választás napján a szavazóhelyiségben. A kérelmet levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton június 5-én 16.00 óráig, míg személyesen, kézbesítési meghatalmazott útján, vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton június 7-én 10.00 óráig, ezt követően a szavazás napján, június 9-én 12.00 óráig elektronikus azonosítással elektronikus úton a HVI-nél, vagy papír alapú kérelemmel a szavazatszámláló bizottságnál lehet benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár azonosító adatai mellett azt az okot, amely miatt mozgóurnát kér. A szavazókör területén a választópolgár a mozgóurnát a lakcímétől eltérő címre is kérheti.

Változás történt a névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtásánál is, mivel azok elektronikusan, kizárólag elektronikus azonosítással a www.valasztas.hu, vagy a www.magyarorszag.hu honlapon keresztül, továbbá személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján terjeszthetők elő. Ez alól gyakorlatilag csak a mozgóurna iránti kérelem a kivétel, mely a fent említett határidőig kérhető levélben, illetve elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton is, szintén www.magyarorszag.hu weboldalon keresztül.

Hangsúlyozzuk, hogy valamennyi kérelem benyújtása esetén minden adat pontosan, a személyi okmányokban feltüntetettek szerint szerepeljen, mert az attól való legkisebb eltérés is a kérelem elutasítását vonhatja maga után.

 

ÜGYINTÉZÉS:

A Pilisvörösvári Kormányablakban a választások hétvégéjén rendkívüli nyitvatartás lesz érvényben. 2024. június 8-án (szombaton) 08:00 és 16:00 óra között, továbbá 2024. június 9-én (vasárnap) 07:00 és 19:00 óra között a választáshoz kapcsolódó egyes okmányok cseréjének és pótlásának ügyintézése céljából (ideiglenes személyazonosító igazolvány, valamint személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása, elkészült okmányok átvétele ügytípusokban) lehet felkeresni a Pilisvörösvári Kormányablakot.

 

Amennyiben a választással kapcsolatban kérdés merül fel, a Piliscsabai Polgármesteri Hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésre, illetve keresse fel a Választási információk (piliscsaba.hu) oldalt.

A Helyi Választási Iroda vezetője, elérhetősége:

 • Pap Krisztina aljegyző, HVI vezetője
 • e-mail cím: aljegyzo@piliscsaba.hu

A Helyi Választási Iroda címe:

 • Piliscsabai Polgármesteri Hivatal
 • 2081 Piliscsaba, Kinizsi utca 1-3.

 

           Helyi Választási Iroda