piliscsaba_cimer

Tájékoztató KATA adóalanyok részére

KÖZZÉTÉVE: 2022.09.14. 08:40

 

Tájékoztató KATA adóalanyok részére a megváltozott adózási szabályokról

 

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (továbbiakban: Kata tv.) 16-18. §-a több ponton módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (továbbiakban: Htv.). Az új szabályok érintik a helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget is.

 

Az eddig érvényben lévő „KATA” adózási mód 2022. augusztus 31-vel – a törvény erejénél fogva – megszűnik, ezáltal a helyi iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap-megállapításra való jogosultság is megszűnik.

Akik kikerülnek az „új kata" hatálya alól, nekik nem kell bejelentést tenniük az önkormányzati adóhatóság felé, a megszűnés ténye a törvény erejénél fogva áll be.

Az önkormányzati adóhatóság a központi adó szakrendszerben az adózási módot hivatalból fogja lezárni és az időarányos adórészt is hivatalból fogja elszámolni (a 2022. szeptember 15-én esedékes második adórészlet csökkentésre kerül a 2022. 09. 01. és 2022. 12. 31. közötti napi időarányos összeggel). Ebben a tekintetben az adózónak nincs külön bejelentési és bevallási kötelezettsége.

Akkor kell adóbevallást benyújtania, amennyiben élni kíván az önkormányzat általi adókedvezménnyel, adócsökkentést kíván igénybe venni. Ez esetben 2023. január 15-ig nyújthatja be bevallását a NAV oldalán elérhető 22HIPAK nyomtatványon.

Ha az adózó nem lesz jogosult a tételes iparűzési adóalap-megállapítás szerinti egyszerűsített adóalap-megállapításra, akkor nem köteles iparűzési adóelőleget bejelenteni a 2022. szeptember 1-je és 2023. június 30-a közötti időszakra. A 2023. május 31-ig benyújtandó HIPA bevallásában fog a végleges iparűzési adóval elszámolni és egyben előleget közölni a 2023. július 1. és 2024. június 30-a közötti időszakra. Ekkor dönthet arról is az adózó, hogy milyen adóalap-számítást alkalmaz.

Az „új kata" szabályai 2022. szeptember 1-jén lépnek hatályba, a választásról szóló nyilatkozatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz kell benyújtani 2022. szeptember 25-ig. Az „új kata"-ba jelentkezőknek - a NAV-hoz történő bejelentés mellett - egy egyszeri bejelentés kell tenniük az önkormányzati adóhatóság felé is a kisadózó vállalkozók tételes adója hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül (legkésőbb 2022. október 15-ig).
Kérjük, figyeljen a határidő pontos betartására!

A fenti határidőt követően már csak 2023. évre vonatkozóan tehet nyilatkozatot, melyet legkésőbb 2023. február 15-ig nyújthat be adóhatóságunkhoz.

Kérem a kedves adózókat, hogy legyenek különös figyelemmel a fenti változásokra és határidőkre!

A fentiekkel kapcsolatos további kérdéseikkel kérem forduljanak az önkormányzat adóhatóságának munkatársaihoz.

 

Hiv