piliscsaba_cimer

Tájékoztató a parlagfű-mentesítésről, hulladék- és gyommentesítésről

KÖZZÉTÉVE: 2024.05.30. 13:00

CÍMKE: Automatikus hírlevél

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok, illetve az üzlethelyiségek és elárusító helyek tulajdonosainak figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Tv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a „földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

A helyszíni ellenőrzés elvégzését belterületen az önkormányzat jegyzője vagy a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya végzi hivatalból vagy bejelentés alapján. A helyszíni ellenőrzésről az ügyfél előzetes tájékoztatása mellőzhető. A helyszíni ellenőrzésről fényképfelvétel és jegyzőkönyv készül, mely alapján az ingatlan tulajdonosát felszólítjuk a parlagfű haladéktalan kiirtására. A felszólításban szereplő határidő eredménytelen eltelte után az ingatlan tulajdonosát bírság kiszabása mellett kötelezzük a teljesítésre, vagy a tulajdonos költségére kényszerkaszálást rendelhetünk el.

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2020. (VI.4.) számú, köztisztaságról szóló rendelete szerint az ingatlan használója köteles gondoskodni az ingatlan aktuális növényápolásával, tisztántartásával és karbantartásával kapcsolatos feladatainak elvégzéséről, folyamatos gaz- és gyommentesítéséről, az ingatlanon nővő fű folyamatos kaszálásáról, az ingatlan rovar- és rágcsáló mentesítéséről, a kórokozók és kártevők elleni védekezésről.

Az ingatlanhasználó kötelessége az ingatlannal határos közterület, az ingatlan előtti járda, illetve járda hiányában az ingatlan melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozása, tisztántartása, hulladék- és gyommentesítése. Amennyiben az ingatlant két közút is határolja, úgy ezek a feladatok mindkét közút irányában kötelezőek.
Az ingatlanhasználó köteles a járda melletti zöldsávot, ideértve a vízelvezető árkot is az út széléig tisztán, gyommentesen tartani, az árkokban az akadálytalan vízelvezetést folyamatosan biztosítani.

Az ingatlan melletti közterületi járdát a szükség szerint megfelelően kell takarítani, gyommentesíteni. Az összegyűjtött szemetet a háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben kell elhelyezni. Ha a járda beszennyeződik, szemetessé válik, a tisztítást meg kell ismételni.
A rendezetlen ingatlanok és ingatlanok előtti közterületek rendbetételét a parlagfűmentesítéshez hasonló eljárás szerint fogjuk ellenőrizni.

Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy egészségünk és a település rendezett környezetének biztosítása érdekében gondoskodjanak ingatlanaik rendben tartásáról.

 

Tájékoztató parlagfű mentesítésről