piliscsaba_cimer

Lakossági fórum a TRE felülvizsgálatról

KÖZZÉTÉVE: 2022.09.14. 22:27

Tisztelt Piliscsabai Lakosok!
 

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (Kt.) a 280/2022. (IX. 21.) számú határozatával a város településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv + helyi építési szabályzat, továbbiakban TRE) részleges felülvizsgálatát kezdeményezte, amelynek programját többször tárgyalta, és az alábbi Kt. határozatokat hozta meg ennek tárgyában: 31/2022. (III. 1.), 139-146/2022. (VII. 12.), 183/2022. (VIII. 1.). A TRE részleges felülvizsgálatának munkaközi egyeztetési tervdokumentációja elkészült, amelynek partnerségi egyeztetése céljából

lakossági fórumot tartunk 2022. szeptember 21-én, 18 órakor
Piliscsaba Város Polgármesteri Hivatala tanácstermébe
(Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1–3.).


A tervezési cél összefoglalása

A TRE rendszeres felülvizsgálata törvényi kötelezettsége az önkormányzatoknak. A piliscsabai TRE-t 2014-ben fogadták el, ez az azóta eltelt időszak tapasztalatai alapján több tekintetben módosításra és pontosításra szorul, illetve egyes részterületeken magánfejlesztői kérelmeket is befogadott a képviselő-testület. Az egyes programelemek rövid összefoglalóját az alábbiakban olvashatják:

  • Megfelelés a 2019 óta hatályos, Magyarország és kiemelt térségei területrendezési tervének, a TRE-ben az új jogszabály szerinti fogalmak és területhasználati kategóriák alkalmazása.
  • A helyi építési szabályzat (HÉSZ) jogharmonizációja a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII. 20.) sz. Kt. rendelet elfogadásával összefüggésben, a még fennmaradt párhuzamos szabályozások megszüntetése érdekében
  • Összhangba kell hozni a 8 éve hatályos TRE-t azon kormányrendeletekkel, melyekkel összhangban a helyi településrendezési terveket is megalkottuk. Ezen kormányrendeletek (jogszabályalkotást szabályozó előírások, Településrendezési kódex, OTÉK stb.) az elmúlt években sokat módosultak, a változásokat a helyi szabályzatba is át kell vezetnünk.
  • A TRE-módosítás során az önkormányzat olyan változtatásokat kezdeményezett, melyek a területhasználat, a csapadékvíz-elvezetés vagy a közlekedésfejlesztési feladatok biztosítása érdekében voltak szükségek, míg a magánfejlesztők kérelmére kisebb mértékű lakóövezeti, kertes, mezőgazdasági vagy hulladékgazdálkodási területek kialakítására kerül sor.
  • A HÉSZ 2014. évi megalkotása óta a használat során felmerült több módosítási igény, amely elsősorban a telekhasználatot, a lakóterületek funkcionális bővítési lehetőségét, a fő- és melléképületek kialakítását pontosítja, a csapadékvíz helyben tartását szabályozza (klímavédelem), a parkolás mértékét határozza meg egyes területeken, elővásárlási jogot határoz meg a közcélú funkciók számára stb.

A lakossági fórumon a fenti témákban meghívott szakemberek mutatják be bővebben a tervezett TRE-módosítást.
A teljes munkaközi egyeztetési tervdokumentáció:
         
            - felülvizsgálat - programelemek 

            - szerkezeti tervlap
            - szabályozási tervlap
            - HÉSZ
        


A lakossági fórum után írásban is kifejthetik a véleményüket, amelyet 2022. szeptember 29-ig lehet elküldeni Piliscsaba polgármesterének papíralapon a 2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1–3. címre vagy elektronikusan a polgarmester@piliscsaba.hu e-mail-címre.

 

Farkas András
polgármester