piliscsaba_cimer

Intézményi gyermekétkeztetés- Jókai Iskola, Napsugár Óvoda és tagóvodái

KÖZZÉTÉVE: 2022.07.15. 12:55

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

 

Kérem a Jókai Mór Általános Iskolába járó gyermekek szüleit, amennyiben gyermeke(i) részére 2022. szeptemberétől igénybe szeretnék venni az intézményi étkezést a tanév kezdetétől, szíveskedjenek 2022.08.19-ig személyesen a Piliscsabai Önkormányzat Hivatala Pénzügyi Osztály 305-ös irodájában, telefonon (06-26/575-500/305) vagy e-mailben (penzugy@piliscsaba.hu) megkeresni illetékes ügyintézőt.

Kérem a Napsugár Óvodába és tagóvodáiba járó gyermekek szüleit, hogy étkezéssel kapcsolatosan az ügyeletes óvodát szíveskedjenek keresni!
 

 

Tájékoztató:
 

Az étkezés igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése szükséges!
 

Iskolás gyermekek esetén:

Amennyiben nem jogosult kedvezményre, elegendő benyújtani a kitöltött és aláírt Nyilatkozat-étkeztetés-igénybevételéről c. dokumentumot. 
 

Amennyiben 100%, illetve 50%-os kedvezményre jogosult, a Nyilatkozat-étkeztetés-igénybevételéről, és a Nyilatkozat normatív kedvezmény igénybevételéhez c. dokumentum mellett a kedvezményre jogosító  igazolást is szíveskedjen benyújtani (az alábbiak közül):

      · rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság esetén a határozat másolatát;

      · nevelésbe vett gyermek esetén az átmeneti gondozást biztosító gyermekjóléti szolgáltató vezetője/a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által aláírt igazolást;

      · 3 vagy több gyermekes család esetén elegendő a nyilatkozat (Gyvt. 21/B.§ (1) bekezdés b) -d) pontja és a Gyvt. 21/B.§ (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi étkeztetés igénybevételéhez);

      · tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolást, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.
 

Az étkezéshez szükséges kitöltendő nyilatkozatok a Hivatalban átvehetőek (H: 13.00 - 18.00, K-CS: 8.00 - 12.00; 13.00 - 16.00, P: 8.00 - 12.00), illetve letölthetőek  Piliscsaba Város honlapjáról. Igazgatási szünet a hivatalban (ebben az időszakban nem lesz elérhető az ügyintéző):  2022. júl 25-29. és  2022. aug 08-12.
 

Óvodás gyermekek esetén:

Kérem, hogy étkezéssel kapcsolatosan az ügyeletes óvodát szíveskedjenek keresni!
 

Köszönjük a közreműködést!

 

Nagy Zsolt 
jegyző