piliscsaba_cimer

Anyakönyvi kivonatok kiállítása

KÖZZÉTÉVE: 2021.02.05. 19:35

 

A 2014. július 1-jét követően bekövetkezett anyakönyvi eseményeket elektronikus anyakönyvbe kell rögzíteni. Az elektronikus anyakönyv országos szinten a személyt tartja nyilván és ehhez rendeli hozzá az egyes anyakönyvi eseményeket, illetve azok adataiban történt változást.
Az anyakönyvi eseményeket az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek az illetékességi területén az anyakönyvi esemény bekövetkezett.


Anyakönyvi kivonat iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél, hivatásos konzuli tisztviselőnél elő lehet terjeszteni. Anyakönyvi kivonatot az érintettek, illetve azok kérhetnek, akik igazolni tudják, hogy a kivonat kiállításához jogos érdekük fűződik.


Anyakönyvi kivonatok fajtái:
•    születési
•    házassági
•    bejegyzett élettársi kapcsolat
•    halotti


Az anyakönyvi kivonatot az érintett vagy az általa meghatalmazott személy kérheti.
Kiskorú esetén szülője vagy a szülő által meghatalmazott személy részére állítható ki az okmány. 
Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy (bírósági, földhivatali, hagyatéki eljárásban) annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.


Az anyakönyvi ügyintézésénél az ügyfél személyazonosságának igazolására minden esetben szükség van. Ehhez szükséges dokumentumok:
•    Személyazonosításra alkalmas okmány: érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély
•    Lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele
•    Amennyiben meghatalmazott, úgy közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával  ellátott) eredeti meghatalmazás


Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: illetékmentes.


Az anyakönyvi eljárás során alkalmazott  jogszabályok:
- Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (At.) 
-  Az anyakönyvezési feladtok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet. (Ar.)
-  A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK.)
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)
-  Az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 - A bejegyzett élettársai kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény (Bét.)


Ügyintéző:
    Priegl Gyöngyi 
    Telefon: 26-575-500/ 319
    Email: priegl.gyongyi@piliscsaba.hu

Előzetes időpontfoglalás alapján történő ügyfélfogadás:
    hétfőn: 13:00 – 18:00 óráig
    szerdán: 8:30 – 12:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig