KEOP-1.2.0/B - Szennyvízelvezetés és tisztítás
Főoldal...
KEOP-1.2.0/B - Szennyvízelvezetés és tisztítás
2015-09-03 11:46:40


 

A pályázati felhívás címe: „KEOP-1.2.0/B - Szennyvízelvezetés és tisztítás”

A pályázat címe: Piliscsaba szennyvíztisztításának kapacitásbővítése

Azonosítószáma: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0020

Pályázó: Piliscsaba Város Önkormányzata

A beruházás összköltsége: 664 773 150 Ft

A támogatás mértéke: 95%

A projekt indokoltsága:

A megnövekedett lakosságszám, a csapadékos időszakok, illetve a szennyvízmennyiség szezonális ingadozása következtében a piliscsabai szennyvíztisztító telep nem tudta teljes mértékben megtisztítani a beérkező szennyvizet. A probléma megoldására zajlott le a telep kapacitásbővítése.

A beruházás várható eredménye:

A projekt eredményeként az újonnan épített szennyvíztisztító telep képes lesz maradéktalanul megtisztítani a beérkező szennyvizet. Az új telep hatékonyságát bizonyítja, hogy annak próbaüzeme alatt a tisztított szennyvízben levő szennyezőanyagok mennyisége jóval a törvényileg megengedett határértékek alatt volt. Ezen túl a felújított Berek utcai 274,4 méteres csatornaszakasz és átemelő által elhárul a csapadékos időben fennálló kiöntések veszélye. A település szennyvíztisztításának kapacitásbővítése által a piliscsabai lakosok számára egyszerűsödik a szennyvízhálózatra való rácsatlakozás, így nő a rácsatlakozott háztartások száma.

A beruházás tervezett befejezése: 2015. szeptember 30.

 
Ajánlott képgaléria: megtekintés
Copyright 2013.
Piliscsaba Város Önkormányzatának hivatalos honlapja.