Német Nemzetiségi Önkormányzat
Főoldal...
Német Nemzetiségi Önkormányzat
2015-03-13 08:20:55


Elnök: Tázer Pálné
piliscsabainemetek@gmail.com

www.piliscsabainemetek.hu

Telefon: +36/70-456-5496

Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai:

Tázer Pálné, elnök

Hidasiné Nemeskéri Szilvia, elnökhelyettes

Tázer Marianna

Bartl Tamás Ferencné

 

 Archívum:

http://regi.piliscsaba.hu/piliscsaba/index.php?id=52

 

 

 

 

A Piliscsabai Németek Kulturális Egyesülete 2015-ben is hívja és várja szeretettel Piliscsaba minden polgárát nyílt rendezvényeire, programjaira!

Március 28. Ünnepi megemlékezés a piliscsabai svábok kiűzése és kitelepítése emléknapján
Július 04.    Nemzetiségi Nap - Sváb játszóház, nemzetiségi ételbemutató
Október 03. Szüreti Felvonulás és Bál
November 28. Adventi süteménysütés sváb hagyományok szerint

Bővebb információkat találhatnak programjainkról, híreinkről, és megtekinthetik a rendezvényeinkről készült képgalériákat a www.piliscsabainemetek.hu honlapunkon. 

 

Megemlékezés a piliscsabai németek

kiűzésének és kitelepítésének emléknapján

 

 

Gedenken zu Ehren der vertriebenen und verschleppten

 Ungarndeutschen aus Piliscsaba

 

  

Meghívó

  

Tisztelettel meghívjuk

2015. március 28-án, 15.00 órakor

Piliscsaba város Önkormányzatának dísztermében

tartandó ünnepségünkre.

 

A megemlékezés után koszorúzás
Piliscsaba díszpolgára, Hauck János emléktáblájánál,

majd
gyertyagyújtás az Uradalmi Ház udvarán felállított kitelepítési emlékműnél.

 17.00 órakor szentmise a Plébániatemplomban.

 

 Német Nemzetiségi Önkormányzat Piliscsaba

Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola

Piliscsabai Németek Kulturális Egyesülete

 

 „….Egyenletes, lassú tempóban tettük meg szülőföldünkön utolsó kilómétereinket.

 Ez néhányunkban reményt keltett. Azt hittük, a magyarok nem engednek el bennünket,

 értünk jönnek…………………………………..” ( Hauck János: Tschawa – Piliscsaba )

 

 

 

Szüreti felvonulás és Bál Piliscsabán

 

 

„Tisztelt Sokadalom! Legények és Lányok!

 

Kívánok ma néktek sok jó mulatságot!

 

Induljunk immár, mert máshol is várnak.

Tüzes paripáink egy helyben tovább már nem állnak!

Este lesz mulatság, kinek viszket a talpa

Az jöjjön, s a jókedvét odahaza ne hagyja!

 

Elvárok tehát mindenkit az esti bálba!”

 

 

            Tény, ami tény, nincsenek már Piliscsaba határában szőlőhegyek, nem szüretel senki helyi szőlőt. De léteznek még pincék, és élnek a borhoz, szürethez kapcsolódó vidám hagyományok! Településünk immár 22 éve jó hangulatú, közösségi eseménnyel ünnepli az ősz beköszöntét: szüreti felvonulással és mulatsággal, melyre Piliscsaba testvérvárosai is meghívást kapnak. Vendégül láttuk Möckmühl polgármesterét, képviselőket, és Karlovy Vary képviselőit. A felvonulás alatt és a bálon a neves Neckartaler Musikanten német zenekar muzsikált, akik már második alkalommal tisztelték meg rendezvényünket jelenlétükkel.

            Az évszázados hagyományaink egyike, hogy az ünnepi felvonulást vezető Bírót és Bírónét a város fiataljai közül választják, akiket ebben az évben Hidasi Péter és Falvai Szilvia személyesítenek meg. Immár az is hagyomány, hogy a Bíró és Bíróné a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola volt diákjai közül kerülnek ki. Az ő vezetésükkel indult a szüreti menet és keringőjük nyitotta meg az esti bált.

            Szokásainknak megfelelően a szüreti felvonulásra gyülekezőket a Csaba-kertben süteménnyel, borral látta vendégül a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola szülői közössége és a Piliscsabai Németek Kulturális Egyesülete. Ünnepi műsorral a Jókai Mór Általános Iskola tehetséges táncosai és a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola nemzetiségi tánccsoportjai készültek. Kisbírónk, Balogh Sanyi kidobolta a szüreti mulatságot. Ízes, népi humoros beszéde az ünnepi műsor mindig várt eleme.

            A menetet a lovasok és a bírópár hintója vezette, az ünnepi szőlőkoszorú, díszes traktorok, a zenekar és a vidám felvonulók pedig követték őket a hagyományos, Kálvária utca, Új utca, Sportegyesület, Szállás utca útvonalon, ahol a megállók, pihenők során lakóközösségek, baráti társaságok, civil szerveztek vendégelték meg a felvonulókat, borral, süteménnyel kínálták a gyerekeket, felnőtteket.

            A szervező Piliscsabai Németek Kulturális Egyesülete, Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Hauck János Német Nemzetiségi Általános iskola nevében nagyon köszönjük a sok önkéntesnek, civil szervezetnek, intézménynek, egyesületnek a felvonulás megállóiban szervezett vendéglátást, a rengeteg önkéntes munkát,  a gyerekek, szülők, pedagógusok segítségét, a helyi vállalkozások, cégek adományait, Piliscsaba Város Önkormányzatának segítő támogatását, hogy a 22. Szüreti Felvonulás és Bál ismét egész Piliscsaba sikeres, közösségi rendezvénye lehetett. Sok szeretettel várunk jövőre is mindenkit, segítőket, szereplőket, felvonulókat, bálozókat!

 

Bőhm Krisztina / kulturális referens

 

 

Nemzetiségi önkormányzati választások 2014.

 

            Piliscsabán német, roma és szlovák nemzetiségi önkormányzati választás került kiírásra. A nemzetiségi választásokon csak a nemzetiségi névjegyzékben regisztrált választó szavazhat településünk nemzetiségeinek képviselő-jelöltjeire.

            Helyi választás esetében semmilyen korlátozás nincs az egyéb szavazások tekintetében. Két, külön szavazásról van szó: a helyi önkormányzat, illetve a nemzetiségi önkormányzat. A választópolgár mindkettőn jogosult szavazni, amennyiben szerepel a választási névjegyzékekben. A választópolgárok 2014. szeptember 26-ig kérhetik felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe. Ez történhet személyesen a helyi választási irodán (a Polgármesteri Hivatal épületében), interneten (www.valasztas.hu), de a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei is segítséget nyújtanak az ügyben.

 

A nemzetiségi önkormányzatok fontos szerepet töltenek be Piliscsaba oktatási (intézményfenntartó), kulturális és társadalmi életében. Kérjék regisztrációjukat, támogassák a nemzetiségi önkormányzatok munkáját, tevékenységét szavazatukkal!

 

Kérdés esetén az alábbi honlapot ajánljuk figyelmébe:

http://www.valasztas.hu/hu/nemz2014/917/917_0.html

 

 

Piliscsabai Hagyományőrző Szüreti Felvonulás és Bál

oldalanyagok/szureti_2013_01_resize.jpg oldalanyagok/szureti_2013_03_resize.jpg

 

oldalanyagok/szureti_2013_06_resize.jpg oldalanyagok/szureti_2013_07_resize.jpg

 

            A Piliscsabai Szüreti Felvonulás és Bál városunk lakosait mind nagyobb mértékben megmozgató, szórakoztató, hagyományőrző rendezvénnyé nőtte ki magát. Évről-évre egyre több polgár, baráti társaság, egyesület, szervezet és vállalkozás csatlakozik, hogy minél színvonalasabb és látványosabb közösségi eseménynek örülhessünk. Az idén a városavató ünnepségre, Piliscsabára érkezett testvérvárosi képviselők, küldöttek, vendégek is belekóstolhattak a felvonulás és bál vidám forgatagába.

            A felvonulók gyülekezője és az ünnepi műsor a Csaba-kertben volt, ahol kisbírónk „Közhírré tette” a szüreti mulatság kezdetét, ízes beszéddel invitált a menetben való részvételre. A Napsugár és Benedek Elek ovik német nemzetiségi csoportjainak apróságai versekkel és tánccal szórakoztatták a sokaságot, majd a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola ifjú táncosai arattak sikert. A szíves vendéglátásról, a borkóstolóról a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola szülői közössége gondoskodott. Köszönet a Bírónak, Gáspár Rolandnak, és a bájos Bírónénak, Kátai Erikának, hogy hintójukon vezették a menetet és az este folyamán keringőjükkel megnyitották a szüreti bált. Köszönet Balogh Sanyinak, aki olyan hiteles és magával ragadó Kisbíró volt, hogy bizonyosan „felkéretik” a következő mulatság kihirdetésére is.

            Köszönet a fellépőknek, szereplőknek a hangulatos műsorért. Köszönjük a Kretz családnak és segítőiknek, a Piliscsabai Németek Kulturális Egyesülete tagjainak, a Piliscsabai Sportegyesület tagjainak, Bella Attilának és a Szállás utca lakóközösségének, hogy a bőséges és jó hangulatú vendéglátásról a megállók során gondoskodtak.

A felvonulás során az Ungarndeutsche Jungs zenekar játszott, a segítségükkel a bálon hajnalig ropták a mulatozók.

            Piliscsabai szőlőskertek hiányában szerencsére csak a valódi szüret élményéről kell lemondanunk, de nem a hagyományos, őszi mulatságról: jó hangulatú felvonulásról és egy igazi, társasági eseményről, a szüreti bálról! Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek; támogatóknak, segítőknek, szervezőknek, fellépőknek és vendéglátóknak, hogy a hagyomány tovább élhet! Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a Szüreti Felvonulás és Bál sikeréhez! Szeretettel várunk jövőre is mindenkit!

Bőhm Krisztina
kulturális referens

 

 

Tázer Pálné 2013. március 23-ai kitelepítési beszéde:

Tisztelt emlékező Közönség!

Tisztelt Plébános úr, Polgármester úr, Alpolgármester asszony, Testületi képviselők, szlovák és roma nemzetiségi önkormányzati képviselők!

Kedves piliscsabai németajkú Testvéreim!


A II. Világháború épp véget ért. Az eufórikus öröm után sokak számára jött a szomorú valóság. Magyarországnak, mint vesztes félnek szembe kellett nézni a jóvátétel nehézségeivel, anyagi és erkölcsi értelemben is fizetnünk kellett. 1946. december 25-én életbe lépett kormányrendelet értelmében, összetereltek 1195 piliscsabai lakost. Összeszedték szerény ingóságaikat és a legféltettebb kincsüket, a gyermekeiket és kézen fogva kénytelenek voltak új otthont keresni. Piliscsabáról 1946. március 29-én elindultak az első marhavagonok Németország felé.

Embertelen tett volt, amit a nagypolitika a kollektív bűnösség elve alapján egy tollvonással elintézett. Az emberek gyarlók és csodálatosak egyszerre: voltak, akik mindezt némán nézték saját életüket és családjukat féltve. De voltak, akik segítettek, barátaik és szomszédaik védelmére keltek. Rájuk mindig büszkén emlékezünk, mint Idősebb Lizicska Józsefre. Tiszteletüket és emléküket megőrizzük, és mindig meghatottan gondolunk azokra, akik idegen földön képesek voltak határtalan szorgalommal új otthont teremteni, de a Haza, számukra örökre itt maradt!

Egy nép, egy ország története néhány, meghatározó, nagy pillanattal leírható a történelemkönyvek számára: békék, háborúk, királyok, szövetségek………………….
Azonban sok ezer, apró pillanat, az egyes emberi sorsok és életutak már nem találhatók meg a szakkönyvekben. Ezeket nekünk kell összeszedegetni nagyapáink padlásáról, nagyanyáink meséiből, hogy a nekünk olyan nagyon fontos, de a Történelem számára annyira lényegtelen Emberi pillanatok ne tűnjenek el örökre, tovább kell adnunk gyermekeinknek és unokáinknak szellemi és kulturális örökségünket a legfontosabb tanulsággal:

„Legnagyobb cél pedig, itt, a földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben……” Arany János

Köszönöm, hogy eljöttek, hogy együtt emlékezhettünk sok, piliscsabai polgárra, akik kényszerből hagyták el településünket. Nem a nagypolitika, hanem igazi, emberi sorsok elevenednek meg a Piliscsabai svábok kitelepítésének 60. évfordulójának alkalmával kiírt novellapályázat pályaműveiben. Beszéljenek helyettem tovább ezek a szavak.Csatolt anyagok:
oldalanyagok/3923661508-svab_jatszohaz_2014.jpg
oldalanyagok/5682243397-kitelepitesi_megemlekezes_2014.jpg


Ajánlott képgaléria: megtekintés
Copyright 2013.
Piliscsaba Város Önkormányzatának hivatalos honlapja.