Piliscsaba gazdasága
Főoldal...
Piliscsaba gazdasága
2014-08-13 09:43:46
Szerző: Dr. Kupcsok Lajos


Piliscsaba új önkormányzata 2007. évi munkatervében tavaszra tervezi elkészíteni nagyközségünk településfejlesztési és vállalkozásfejlesztési koncepcióit. Jelenleg az előkészítő munkálatok folynak, gyűjtjük a koncepció előkészítéséhez szükséges statisztikai adatokat. Az alábbiakban ízelítőt adunk formálódó helyzetelemzésünkből, egyben rövid összefoglalót mutatunk be munkánk néhány fontosabb gondolkodási irányáról.

Piliscsaba a Pilisi-medence településköréhez tartozik és az ország azon „napos oldalán” található, amelyet népességnövekedés jellemez, korszerkezete a fiatalabb és középkorú generációk irányába elmozduló, képzettségi szintje pedig az országos átlagot meghaladja.

Munkaerőpiaci helyzetünket tekintve számos szállal kötődünk Budapesthez. A munkavállalók többsége a főváros munkaerőpiacán dolgozik. Vállalkozóink a helyi igények kielégítése mellett megrendeléseiket Budapestről és az agglomerációból is kapják. Az elmúlt években a szolgáltató szektor jelentősen bővült és megerősödött a helyi gyökerű kis- és középvállalkozói kört tömörítő gazdaság. A főváros és vonzáskörzete munkaerőpiacának közelsége jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy Piliscsabán nem beszélhetünk tömeges és mély munkanélküliségről.

Valamennyi Pilisi-medencében élő számára mindennapi bosszúság forrása a sugaras szerkezetű közlekedés. A 10-es számú főút elkerülő szakaszának megépítése várat magára, mielőbbi elkészülése minden környékbeli településnek érdeke. A fővárosba ingázóknak viszont az jelentene valós megoldást, ha elkészülnének a megfelelő budapesti közlekedési beruházások, valamint a térségünket elérő körgyűrű megépülne.

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése alapvetően nem települési, térségi kompetencia, ennek ellenére az önkormányzat több ponton képes pozitívan befolyásolni a közlekedési lehetőségeket. A vasútállomás és a megállók környéke rendezetlen, elhanyagolt, gyakran szemetes. Vasúti megállóink mellett spontán módon kialakult a P+R (parkolj és utazz )gyakorlat, azonban a parkoló autók többször zavarják a buszközlekedést. A megállók és állomások környezetének rendezése a MÁV és az önkormányzat együttműködésével valósulhat csak meg. A vasútállomás épületének felújítása, modernizálása a MÁV hatásköre. A megálló környezetének minőségi fejlesztése pedig jellemzően önkormányzati feladat. A vasúti közlekedést tekintve az un. ráhordó buszjáratok beállításával, éjszakai járatok rendszerének megteremtésével, valamint az új harántoló közlekedési viszonylatok kiépítésével – Piliscsaba-Budapest (Moszkva tér); Pomáz (HÉV)-Csobánka-Pilisvörösvár-Piliscsaba – fejleszthetnénk közlekedési helyzetünket.

Térségünkben a kerékpáros közlekedés alapvetően rekreációs célokat szolgál, nem pedig a napi közlekedési igények kielégítését. Intézményeink, iskoláink, boltjaink, irodáink többségükben nincsenek felkészülve a kerékpárok fogadására, hiányoznak a zárható kerékpártárolók. Meg kell jegyeznünk, hogy sajnálatosan maguk az utak is kevéssé alkalmasak a kerékpáros közlekedésre. A nagy forgalmú 10-es számú főút helyenként kifejezetten balesetveszélyes. A számos hátráltató tényező ellenére feltétlenül szükséges a kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése.

A dinamikus népességnövekedés mögött elmaradt a helyi infrastrukturális ellátás színvonala. A mezőgazdasági területek csökkentek. A népességnövekedéssel a közszolgáltatások, a kapacitást és a minőséget tekintve  egyaránt nehezen tudnak lépést tartani.

Piliscsaba egyik fő vonzereje és meghatározó belső erőforrása a természeti környezet szépsége. A természeti értékek megőrzése nem elegendő a vonzó környezet megteremtéséhez,  társulnia kell az épített környezet megóvásával. Településünknek a térségi környezetvédelmi program részeseként mindenképpen szerepet kell vállalnia az életminőség védelmében. Ehhez elengedhetetlen a szennyezési pontok feltárása, a szennyezés folyamatos ellenőrzése, figyelemmel kísérése.

A gazdaság helyi szereplőinek számos elvárásnak kell megfelelniük. Többek között csökkenteniük kell a működésből eredő környezeti terhelést, ugyanakkor helyt kell állniuk az egyre élesedő piaci versenyben is. A piaci versenyképesség javítása csak folyamatos és tudatos szervezeti, technológiai fejlesztés mellett képzelhető el, amely megköveteli az alkalmazotti kör képzését, átképzését is. Különösen fontos, hogy a  jelentős élőmunka igénnyel bíró szolgáltatási szektor vállalkozásai tovább erősödjenek, hiszen ők képesek szolgáltatásaikkal mind a lakosság, mind a gazdasági szféra igényeit kielégíteni.

Nagy figyelmet kell fordítanunk idegenforgalmi, turisztikai potenciálunk fejlesztésére. A turizmusban érdekelt vállalkozások fejlődése nem csupán a helyben lévő munkahelyek számát növeli, de jelentősen hozzájárul a térség idegenforgalmi értékeinek megőrzéséhez, feltárásához. A természeti értékek mellett ki kell emelni a sokszínű nemzetiségi kultúrában rejlő turisztikai lehetőségeket is. Piliscsabán komoly hagyományokkal bírnak a nemzetiségi kultúrához, szokásokhoz kötődő hagyományőrző rendezvények, amelyekhez az utóbbi években egyre több nívós,  kultúrális, zenei program csatlakozik.

A helyi gazdaság versenyképességének megőrzése rendkívül sok tényező együttes hatásán múlik, közülük ki kell emelni az emberi tényezőt. A humán erőforrás minőségi fejlesztése összetett feladat. Újra munkaképessé kell tenni a munkaerőpiacról kiszorult, munkaképességét fizikai, mentális okokból elveszített személyeket. Ez a munkaerőpiaci reintegráció csak a munkáltatók támogatásával mehet végbe, ugyanakkor meg kell teremteni a munkaerőpiac igényeihez rugalmasan alkalmazkodó munkaerő-kínálatot.

Piliscsaba napjainkban a lakó funkciójú települések közé tartozik, ahol a gazdasági tevékenység alacsony intenzitású, a vállalkozások kisméretűek. Nagyközségünkben a gazdaság eltartó képessége erősen korlátozott, a munkavállalók ezért ingázásra kényszerülnek. A kereskedelmi ellátás váltakozó színvonalú. Településünkön a hangsúlyt arra kell helyezni, hogy a helyi gyökerű vállalkozások helyben is képesek legyenek bővítésre, másrészt pedig javítsák az ellátás minőségét.

A piliscsabai gazdaság versenyképességének fokozásában új fejezetet nyithatunk a térségi önkormányzatok kiterjedt testvérvárosi kapcsolatainak gazdasági irányban történő továbbfejlesztésével. A helyi vállalkozások piaci lehetőségeit nagyban kitágítaná, ha szervezett keretek között a testvérvárosi kapcsolatok révén külpiacra lépésüket elő tudnánk segíteni.

Az elkövetkezendő hónapok fontos teendője nagyközségünk azon területeinek felmérése, amelyek lehetőséget adhatnak a kis- és középvállalkozások ipari, kereskedelmi,valamint szolgáltató beruházásai létesítésére. A gazdasági területek kialakításánál fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a megtelepedő gazdasági tevékenység ne jelentsen komoly környezeti kockázatot.

Bevezetőnkben említettük, hogy Piliscsaba gazdaságát jellemző statisztikai adatok (egyéniés társas vállalkozások száma, a vállalkozók szektorális megoszlása, munkanélküliséggel kapcsolatos mérőszámok, stb.) gyűjtése folyamatban van. Feldolgozásuk befejezését követően az adatokat megismertetjük Önökkel.
Ajánlott képgaléria: megtekintés
Szerző: Dr. Kupcsok Lajos
Copyright 2013.
Piliscsaba Város Önkormányzatának hivatalos honlapja.