Gazdasági Osztály
Főoldal...
Gazdasági Osztály
2018-05-24 11:13:20


Adóügyekben az elektronikus ügyintézés az alábbi linken érhető el:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 

Adóiroda elérhet??ségei

Piliscsaba Város Polgármesteri Hivatal Adóiroda
2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál. u. 1-3.
Tel.: (+36) 26/575-500; 575-500/301, 303-as mellék
Fax: (+36) 26/575-501

* Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közigazgatási hatósági eljárás során az ügyek a feltételek rendelkezésre állásának hiányában elektronikus úton nem intézhet??k.

Ügyfélfogadás id??pontjai:
Hétf??: 13.00-18.00
Szerda: 08.00-12.00 13.00-16.00

Az Adóiroda feladatai:

Piliscsaba Város közigazgatási területén els?? fokon ellátja a központi adójogszabályokban, helyi önkormányzati adórendeletekben a Jegyz?? hatáskörébe utalt adók, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, adóellen??rzésével, hatósági bizonyítványok kiadásával, valamint az információs szolgáltatással kapcsolatosan el??írt feladatokat. Intézkedik az önkormányzati adóhatóságot érint?? határozatokból, szerz??désekb??l ered?? követelések behajtása ügyében.

Helyi adónemek:

- helyi ipar??zési adó
- építményadó, telekadó
- beszedett idegenforgalmi adó (vendégéjszaka alapján)

Egyéb más önkormányzati adók, díjak, járulékok:

- gépjárm??adó
- talajterhelési díj
- term??föld bérbeadásból származó jövedelemadó
- mez????ri járulék
- eljárási illetékek
- adók módjára behajtandó köztartozás

Az önkormányzathoz fizetend?? adókat, adók módjára fizetend?? kötelezettségeket a CIB Banknál vezetett  alábbi számlákra kell teljesíteni.

Telekadó számla

10702143-68499084-51400006

Építményadó számla

10702143-68499084-51500003

Helyi ipar??zési adó számla

10702143-68499084-51600000

Egyéb bevételek számla

10702143-68499084-51900001

Idegen bevételek számla

10702143-68499084-52200005

Illeték bevételek számla

10702143-68499084-52400009

Gépjárm??adó számla

10702143-68499084-52500006

Bírság beszedési számla

10702143-68499084-52600003

Késedelmi pótlék számla

10702143-68499084-52900004

Talajterhelési díj számla

10702143-68499084-53000004

Tartózkodás utáni számla

10702143-68499084-53300005

 

ADÓ- és GAZDASÁGI
OSZTÁLY szobaszám ill. telefon mellék

     

303

osztályvezet??

 Vargáné Rokolya Ildikó

575-500

     

305

pénzügyi főelőadó

Kecskésné Cseresnyés Edina

575-500

       

305

számviteli ügyintéző

 

575-500

       

208

pénztár

Horváth Jánosné

575-516

       

301

adóügyi ügyintéző

Zimmermann Ágnes

575-500 / 301 mellék

       

301

adóügyi ügyintéző

Hársfalviné Berecz Ilona

575-500 / 301 mellék

       Ajánlott képgaléria: megtekintés
Copyright 2013.
Piliscsaba Város Önkormányzatának hivatalos honlapja.