Vissza a hírekhez...
2017-11-20
Együtt a gyermekek jogaiértMinden év november 20-án azoknak a jogaiért emelünk szót, akik társadalmunk egyik legkiszolgáltatottabb rétegét alkotják, egyszersmind társadalmunk jövőjét jelentik: a gyermekek.

Többéves előkészítő munka eredményeként, 1959. november 20-án fogadta el az ENSZ Közgyűlése a Gyermekek Jogairól szóló Nyilatkozatot. Azóta november 20-a a gyermekek jogainak világnapja. A nyilatkozat olyan jogokat is elismert, mint a névhez, swiss replica watches az állampolgársághoz vagy az ingyenes alapfokú oktatáshoz való jog, és bár már szélesebb körben ismerte el a gyermekek jogait, annak alkalmazása nem bírt kötelező érvénnyel, így ugyanezen a napon, harminc évvel később, 1989. november 20-án az ENSZ Közgyűlése elfogadta a Gyermek Jogairól szóló Egyezményt.

Magyarországon 1997-ben ünnepelték először a gyermekek jogainak egyetemes világnapját. Az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt 1997-ben deklarálta, a jogszabályba mindazok a gyermeki jogok kerültek be, amelyeket az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye rögzít. E jogszabály határozza meg a gyermekek jogait, és szabályozza a szülők, a nevelők, az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a civil szervezetek feladatait a gyermekvédelem, valamint a gyermekek jogainak érvényesítése területén. Az európai uniós elvárásoknak megfelelnek a Magyarországon deklarált gyermeki jogok.

A gyermekek jogai – Az ENSZ Egyezmény Defence for Children International kiadványa alapján:

      Minden gyermeknek joga van a szeretethez és a gondoskodáshoz.

      Minden gyermek egyenlő.

      Minden gyermeknek joga van a megfelelő és egészséges táplálkozáshoz.

      Minden gyermeknek joga van tanulni és iskolába járni.

      Minden gyermeknek joga van az egészségügyi ellátáshoz.

      Minden gyermeknek joga van játszani.

      Tilos a gyermekeket dolgoztatni.

      Tilos a gyermekeket bántalmazni.

      A gyermekeket nem lehet kitenni erőszaknak és háborúnak.

      Tilos a gyermekeket szexuálisan zaklatni.

      A gyermekeknek joguk van véleményük kifejtéséhez.

      A gyermekek megválaszthatják saját vallásukat.

      A gyermekek azzal találkozhatnak, akivel akarnak.

      A gyermekeknek joguk van információkhoz jutni.

      Különös figyelmet kell fordítani a család nélkül élő gyermekekről való gondoskodásra.

      Kiemelt figyelmet kell fordítani a menekült gyermekekre.

      Fokozottan kell gondoskodni a fogyatékkal élő gyermekekről.

      A törvénnyel összeütközésbe került gyermekekre kitüntetett módon kell figyelni.

A gyermekjogok nem pusztán a gyermekek jogi státuszát foglalják magukba, hanem a kormányok azon kötelezettsége, miszerint lehetővé? kell tenni a gyermekjogok érvényesülését az élet valamennyi területén.

Ahogy a kedvező változások eredményei megfigyelhetőek Magyarországon, úgy jelen vannak a gyermekeket érintő veszélyek is, ebből adódóan pedig mindazok a feladatok, amelyek a gyermeki jogok biztosítását jelentik – ugyanakkor ezek ellátása a felnőttek, vagyis a mi kötelezettségünk. A gyermekek jogai ugyanis abban is sajátosak, hogy azok csak úgy érvényesíthetőek, ha a felnőtt társadalom tagjaira, intézményeire nézve jogszabályokban foglalt kötelezettségeket írnak elő és tartatnak be.

Magyarországon minden állampolgárnak lehetősége van jelezni, ha gyermekbántalmazást észlel. A gyermekvédelmi-, oktatási-, egészségügyi intézményekben dolgozóknak és a hatóságoknak kötelességük jelezni, ha gyermekbántalmazás, gyermeket veszélyeztető helyzet jut tudomásukra. Súlyos veszélyeztető, bántalmazó helyzet esetén akár bűncselekmény gyanúja is felmerülhet.

Amennyiben Ön tudomással bír a környezetében olyan gyermekről, akinek alapvető jogait korlátozzák, vagy attól megfosztják, kérjük, jelezze hatóságunknak az ingyenesen hívható 107, 112 telefonszámokon, vagy vegye fel a kapcsolatot és jelezze az észlelteket az alábbi szakemberek, szervezetek valamelyikének:

  • Gyermekjóléti Szolgálatok,
  • iskolai gyermek és ifjúságvédelmi felelős,
  • iskolai szociális munkás,
  • iskolapszichológus,
  • iskolai védőnő,
  • Kék Vonal Gyermek és Ifjúságvédelmi Telefonszolgálat (116 111 az egész országból ingyenesen hívható).

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Copyright 2013.
Piliscsaba Város Önkormányzatának hivatalos honlapja.