Vissza a hírekhez...
2017-09-14
Új szociális támogatási formák PiliscsabánSzeptember 15-étől új szociális támogatási formákat vezetett be Piliscsaba Önkormányzata. A támogatás céljai: az önhibájukon kívül közüzemi számlatartozást felhalmozó családok megsegítése, az iskolakezdés megkönnyítése, valamint a jelentős mennyiségben felhalmozódott inert és egyéb hulladék ingatlanról történő elszállítása.

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltató Bizottsága az alábbi hirdetményt teszi közzé:

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 248/2017. (IX. 13.) önkormányzati rendeletének a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításának megalkotásával 2017. szeptember 15. napjával új szociális támogatási formákat vezetett be, amely az önhibájukon kívül közüzemi számlatartozást felhalmozó családok megsegítését, az iskolakezdés megkönnyítését, valamint jelentős mennyiségben felhalmozódott inert és egyéb hulladék ingatlanról történő elszállítását célozza meg a rendelkezésre álló önkormányzati forrás erejéig.

1. Az önkormányzati rendelet rendelkezései szerint minden olyan szociálisan rászoruló piliscsabai család, illetve egyedülálló személy jogosult a támogatásra, aki három hónapot, vagy 100.000 forintot meghaladó mértékű, önhibáján kívül felhalmozott közműtartozással (víz, gáz, villany, csatorna, szemétszállítás) rendelkezik, amennyiben a családban (háztartásban) az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át. A kérelemhez mellékelni kell: a közműtartozást alátámasztó számlákat.

2. Továbbá az általános- vagy középiskola nappali tagozatán tanuló gyermekek szülei részére tanszer-, taneszköz, tankönyv támogatás állapítható meg, amennyiben a támogatásra jogosult családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.

Az igényléshez csatolni kell 10 évfolyam alatti évfolyamok esetén a tanszer, taneszköz, tankönyv értékéről szóló egyedi bevallást, 10. évfolyam vagy afeletti évfolyamok esetén a tanszer, taneszköz értékéről egyedi bevallást, tankönyv esetén az ÁFÁ-s számlát.

3. Jelentős mennyiségű inert és egyéb hulladék ingatlanon történő felhalmozódása esetén a hulladék elszállítás költségeinek a biztosítására támogatás állapítható meg, amennyiben az ingatlan tulajdonosának családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.

A támogatás megítélése során környezettanulmány készül. A támogatás nyújtása a hulladék elszállatását végző szolgáltatóhoz történő átutalással történik, számla bemutatása ellenében.

 

A kérelmek benyújtásának határideje egységesen

2017. október 16. 18 óra.

A kérelmeket személyesen Mangáné Robotka Szilvia humánpolitikai és szociális ügyintézőnél (Polgármesteri Hivatal, 2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3., Tel: 26-575-500/210) lehet benyújtani a rendkívüli települési támogatás benyújtásához rendszeresített nyomtatványon, az önkormányzati rendeletben meghatározott igazolások csatolásával. 

 

Copyright 2013.
Piliscsaba Város Önkormányzatának hivatalos honlapja.