Vissza a hírekhez...
2017-07-13
Lakossági fórum 1. - Településképi Arculati KézikönyvPiliscsaba Város Településképi Arculati Kézikönyve, Településképi Rendelete elkészítésének partnerségi egyeztetéséről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2017. (III. 24.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy Piliscsaba Város Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését. A településképi dokumentumok a város teljes közigazgatási területére készülnek.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény megjelenésével Önkormányzatunk törvényi kötelezettségévé vált Piliscsaba Város Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Rendeletének az elkészítése 2017 szeptember 30-ig.

A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására, és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet kell készíteni. A kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti az egyes városrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A készülő településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel összefüggő észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik velünk a megrendezésre kerülő lakossági fórumon, amely 2017. július 31-én 19 órakor kerül megtartásra a Klarissza-Házban (2081 Piliscsaba, Templom tér 9.). Észrevételeiket a lakossági fórum után még 8 napig (2017. augusztus 8-ig) írásban is megtehetik Piliscsaba Város Önkormányzata címére (2072 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1-3.) megküldött levelükben, illetve Marthi Zsuzsa főépítész számára elektronikusan megküldve a foepitesz@piliscsaba.hu email címre.

A hivatalos alkalmakon felül, informálódhat még a honlapunkon (www.piliscsaba.hu) és a „Településképi Arculat – Piliscsaba” facebook oldalon. Kérem, tartson velünk!

Piliscsaba, 2017. július 12.

                                                                                              Farkas András

                                                                                               polgármester

Copyright 2013.
Piliscsaba Város Önkormányzatának hivatalos honlapja.