Vissza a hírekhez...
2017-05-30
Közlemény

 

 

Piliscsaba Város Polgármesteri Hivatala az 1457/2017. sz. birtokvédelmi ügyben az alábbi tájékoztatást adja

 

  1. Előzmények

 

A Futrinka Utca Kutyavédő és Kutyás Szabadidősport Egyesület 2016. november végén vett bérbe egy magánszemély tulajdonában lévő piliscsabai külterületi ingatlant állatmenhely céljára. A menhely beindításakor a Futrinka Egyesület semmilyen menhelyre vonatkozó hatósági engedéllyel nem rendelkezett. A területen mintegy hatvan lakott ingatlan található.

 

A kutyák által kibocsátott zajhatás az ott lakók nyugalmát jelentős mértékben sértette. Az ügyet a lakók az érintettekkel először békésen, egyeztetés útján kívánta megoldani. Ennek sikertelensége okán az egyik lakó mint Kérelmező a Futrinka Egyesülettel szemben birtokvédelmi eljárást kezdeményezett, melyhez több szomszédos lakó csatlakozott.

 

 2. A birtokvédelmi ügyben született határozat

 

A hivatkozott birtokvédelmi ügyben 2017. 04. 13-án kelt határozatában a Jegyző kötelezte a Kérelmezettet a birtoksértő állapot megszüntetésére. Figyelemmel az önkéntes teljesítés elmaradására hatóságom 2017. 05. 10-én végrehajtást foganatosított. A Kérelmezett önkéntes teljesítése nem valósult meg.

 

Megjegyezzük azt is, hogy az engedélyező hatóság (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala) a menhely működését felfüggesztette, mivel az a köznyugalmat sérti. Az engedélyező hatóság hivatkozta az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 41. § (2) bekezdésének c) pontját, amelynek értelmében állatmenhely kizárólag ott létesíthető, ahol ez nem sérti a köznyugalmat.

 

Hatóságomnak arról tudomása nincsen, hogy a 1457-18/2017. sz. határozattal szemben bármilyen bíróság ellentétes érdemi döntést, vagy ideiglenes hatályú végzést hozott volna.

 

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy Hatóságom mindenben a jogszabályi előírásokkal összhangban, hatósági feladatainak szabályszerű megvalósítását célul tűzve jár el. Megjegyezzük, hogy Kérelmezett részéről az üggyel kapcsolatban jogkövető, önkéntes teljesítést megvalósító magatartást jelenleg sem tapasztalunk.

 

Hatóságom, mint birtokvédelmi hatóság egyebekben az ügyet kommentálni nem kívánja, ezért a további sajtómegkeresésekre sem kíván reagálni.

 

                                                                                   Piliscsabai Polgármesteri Hivatal

Copyright 2013.
Piliscsaba Város Önkormányzatának hivatalos honlapja.