Vissza a hírekhez...
2016-06-30
Tájékoztató a lakossági fórumrólLakossági fórum tárgya: a piliscsabai 3343/2. helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos ingatlanfejlesztés (társasházak építése) és a helyi építési szabályzat ehhez kapcsolódó módosítása.

Farkas András polgármester köszöntette az egybegyűlteket, majd a bevezetést követően átadta a szót a beruházást megvalósítani kívánó PRO-Goodwill Zrt. ügyvezetőjének, Molnár Lászlónak.

Õ ismertette a projekttervet, bemutatta a beruházói elképzeléseket. A befektető a tárgyi ingatlant 12 darab 10 lakásos társasházzal kívánja beépíteni, amelyhez az ingatlan övezeti besorolásának megváltoztatására van szükség. A terv egy közösségi funkciókat tartalmazó épületet is tartalmaz. A területen található egy védett ásványvíz-kút. A beruházó korábbi elképzelései szerint egy ásványvíz palackozó üzemet helyezett volna el, amely napi 50-60 kamionos forgalmat generált volna. Az övezeti besorolás alapján jelenleg ez a beruházás megvalósítható.

Ezt követően Farkas András polgármester ismertette az önkormányzat szempontjait, illetve az előkészítés eddigi lépéseit. Június elsején történt a megkeresés, június 9-én főépítészi állásfoglalás készült, június 14-én pedig a testület tárgyalta a témát, és azt a döntést hozta, hogy mielőtt tárgyalna a befektetővel lakossági fórumot tartanak, ennek megrendezésére került most sor.

A jelenlegi Gksz/a jelű építési övezet a kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági célú legalább a 2500 m2- es telket igénylő telephelyek elhelyezésére szolgál. (35 % beépíthetőség, 7 m építmény magasság, 30 % zöldfelület). A tervezett Lke-2/th1 építési övezet a kertvárosias lakóterület, összefüggő nagytelkes, elsősorban társasházak elhelyezésére szolgáló része. (20 % beépíthetőség, 7,5 m építmény magasság, 60 % zöldfelület). A módosítással tehát nőne a zöldfelület, a beépíthetőség pedig csökkenne.

Ugyanakkor a beruházás hatására a lakosságszám mintegy 500 fővel növekedhet, így szükségessé válhat az óvodai férőhelyek számának növelése, az orvosi rendelő és a szennyvíztelep bővítése, amelyek több százmilliós kiadásokat vonnak maguk után. Az óvodai ellátás éves szinten 8 millió kiadást jelentene, ugyanakkor az állami normatíva emelkedése révén 20 millió bevételt jelent. Az iparűzési adóból befolyó bevétel 200 ezer Ft-ot, a gépjárműadóból befolyó bevétel 500 ezer Ft-ot érhet el. Az építményadó tekintetében bevétel növekedés nem várható, mivel, ugyanis a helyi adórendelet 15 négyzetméter adókedvezményt biztosít minden lakásban lakó személy után, így a 60-70 négyzetméteres lakásokban 4-5 fővel számolva nem keletkezik adóbevétel.

Ezt követően Õrfi József főépítész következett, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a település kapujáról van szó, ezért fontos, hogy megfelelő építészeti minőségre van szükség. Nem tartja szerencsésnek, hogy a település magjától távol lévő területen valósul meg a fejlesztés és nem a településközpontot Magdolna-völggyel összekötő terület fejlődik. Szerencsésebbnek tartaná, ha ezen a területen Magdolna-völgyet kiszolgáló létesítmények építésére kerülne sor. Kiemelte a területen lévő ásványvíz-kút jelentőségét.

A tájékoztatók után a megjelent piliscsabai lakosok mondhatták el véleményüket és tehették fel kérdéseiket. Rákérdeztek arra, hogy a beruházónak milyen tapasztalatai, referenciái vannak a társasházépítés terén. A beruházónak elsősorban gazdasági jellegű építmények megvalósításában van tapasztalata.

Véleményként hangzott el, hogy egyesek szerint még előkészítetlen a projekt. Válaszként elhangzott, hogy a jelenlegi fórum célja a lakosság véleményének megismerése a tárgyalások megkezdése előtt.

Többen hangsúlyozták a területen lévő ásványvíz kút hasznosításának fontosságát, védelmét. Több ötlet hangzott el a vízbázis hasznosítására pl. strand, hálózati ivóvíz, stb. A beruházó elmondta, hogy a hálózati víz biztosítása a jelenlegi szabályok szerint közegészségügyi aggályokat vet fel.

A magdolna-völgyi lakók kifejtették, hogy a társasházak építése részükre sokkal kedvezőbb, mint egy ipari létesítmény. Felhívták a figyelmet a későbbi üzemeltetés és karbantartás szükségességére, annak anyagi nehézségeire.

Felvetették, hogy kedvezőbb lenne a településmag és Magdolna-völgy közötti terület beépítése, mivel így a város előbb-utóbb összefüggő egységet alkothatna Magdolna-völggyel. Felmerült, hogy az Önkormányzat cserélje el a Magdolna-völgy és a Szállás közötti területét a vállalkozóval. Válaszként elhangzott, hogy nem szerencsés a település szélén lévő területekre településközponti funkciókat telepíteni.

Felmerült a terület 10. számú főközlekedési út ártalmaitól való védelmének szükségessége, az hogy a terveken szereplő védelmének megfelelőek-e. A beruházó elmondta, hogy a tervek jelenlegi kidolgozottsága még messze nem tartalmaz minden részletet, azokra gazdasági okokból csak az Önkormányzattal történő megállapodás után van lehetőség.

Lakosok felhívták a figyelmet a 10. számú út gyalogátkelőjének fontosságára, melyet kb. 10 éve próbálnak megvalósítani. A beruházónak szintén érdeke.

Lakók hangsúlyozták az orvosi rendelő, a szennyvíztisztító, valami az óvoda jelenleg is túlterhelt. Az orvosi rendelőben időnként órákat várnak a betegek az ellátásra, az óvodai férőhelyek száma most sem elegendő a jelenlegi lakosságszámhoz. A település csatornázása jelenleg 69 %-os, a meglévő szennyvíztisztító legjobb esetben is a meglévő lakosságot képes ellátni, további lakosságbővülés napi mintegy 125 m3 szennyvízét már nem képes befogadni.

Ezekhez az infrastruktúrális feladatok szinten tartásához, illetőleg fejlesztéséhez anyagi források bevonása szükséges, melyről a beruházókkal folytatott tárgyalások során meg kell egyezni. Nem lehet ugyanazt a hibát elkövetni, melyet a ’90-es években elkövettek a lakóparkok létesítése során, amikor nem számoltak a lakosságszám növekedésével járó infrstruktúrális igények növekedésével.

Copyright 2013.
Piliscsaba Város Önkormányzatának hivatalos honlapja.