Vissza a hírekhez...
2019-03-19
Hirdetmény - Lakossági fórumPiliscsaba Város Önkormányzata meghívja Önt a 2019. április 29-én, hétfőn, 19 órakor megrendezendő partnerségi egyeztetésre, amelyet a Klarissza Ház nagytermében tartunk!

Piliscsaba Város Képviselő-testülete döntött Piliscsaba Város Településrendezési Eszközeinek (TRE) részleges módosításáról. A tervezett részmódosítások célja, hogy az alább bemutatott helyszínek adottságait jobban figyelembe vevő területhasználat jöhessen létre, és hogy megkönnyítsük az építéshatósági munkát. A TRE-módosítások többletbeépítési lehetőséget a hatályos tervekhez képest nem generálnak, amelynek célja részletesen az alábbiak:

  1. A Hársfa és Golgota utca közötti önkormányzati terület (142/55 hrsz.) rendezése oly módon, hogy annak, a hatályos szabályozási terv szerinti dél-nyugati oldalán tervezett közút nyomvonalát pontosítsa, a terepalakulat geomorfológiai adottságait jobban figyelembe véve.
  2. A Fő utca, a Szent László utca, az Egyetem utca, a Béla Király utca és a Rét utca által határolt telektömb rendezése abból a célból, hogy a tömb belsejében, a csapadékvíz-elvezetés érdekében biztosított terület szabályozását felülvizsgálja oly módon, hogy erre a célra ne kelljen önálló közterületet kialakítani a magántelkek terhére, és annak nyomvonalát pontosítása.
  3. A kertvárosias lakóövezetek és az Lke-2/th1 építési övezet előírásainak pontosítása a Pest Megyei Kormányhivatal Építési Osztálya állásfoglalásainak figyelembevételével, amely a 3345/1 és a 3345/2 hrsz-ú területek beépítési feltételeit teszi egyértelművé.

A fórumon a tervek munkaközi tervdokumentációja kerül bemutatásra és partnerségi egyeztetésre, amelyet teljes terjedelmében a 2019. április 19-től a www.piliscsaba.hu honlapon is (ezen bejegyzés mellékleteként) megtekinthetnek. A fórumot követően 2019. május 7-ig írásban is megtehetik véleményüket a foepitesz@piliscsaba.hu emailcímen, vagy levélben Piliscsaba Város Polgármesteréhez címezve (2081 Piliscsaba, Kinizsi u. 1-3.). Mindenkit várunk, tisztelettel:

 

2019. március 14.                                                      Farkas András polgármesterCsatolt anyagok:
hirekdoku/piliscsaba_szt_mod_20190418.pdf
hirekdoku/piliscsaba_hesz_es_szt_mod.-_partnersegire_ki.04.18.pdfCopyright 2013.
Piliscsaba Város Önkormányzatának hivatalos honlapja.