Vissza a hírekhez...
2019-03-18
Március 15-i megemlékezés Piliscsabán és Farkas András polgármester ünnepi beszédeAz 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulójának tiszteletére tartott piliscsabai megemlékezésen ünnepi műsort adott a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola 6. osztálya. Ünnepi beszédet mondott Farkas András polgármester és Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő. További fotók Piliscsaba facebook-oldalán találhatóak. (Fotó: OHN)

 

Farkas András, Piliscsaba polgármesterének ünnepi beszéde:

"Kedves Ünneplő Piliscsabai Polgárok!

1848. március 15. a magyar forradalom és szabadságharc kezdete. A ’48-as események hatására, 171 évvel ezelőtt országunk hozzáláthatott az alkotmányos rendszer felépítéséhez, és a magyar nemzet - azáltal, hogy az addig polgári jogokkal nem rendelkező rétegeket is bevették az Alkotmány sáncai közé - modernné vált. A történészek is gyakran így fogalmaznak: 1848. március 15. a modern magyar nemzet születésnapja.

Olyan születésnap, amikor a magyar nemzet közösen harcolt. Erdély már 1848. március 15-én csatlakozott a forradalomhoz, ami később szabadságharcba torkollott. Erdélyben is fegyveres összetűzésre került sor, mivel fellázadt a két román határőrezred, és megtámadták a nemzetőrséget.

A szabadságharcot leverték, a forradalom vívmányait pedig csak később élvezhette a magyar nemzet. A világosi fegyverletételt egy önkényuralmi, megtorlási korszak követte, de 1867-ben megszületett a kiegyezés, és ettől kezdődően kiépülhetett egy polgári társadalom. Gyakorlatilag megtörtént Erdély újraegyesítése Magyarországgal. Azok az eredmények, melyeket civilizációs fejlődésként szoktunk elkönyvelni, ekkor válhattak érezhetővé.

 

Kedves Ünneplő Közönség!

1848-49-ben sváb, szlovák, cigány, magyar, együtt harcolt az elnyomás ellen. Példaértékű összefogás ez, amely útmutatóként szolgál ma is minden piliscsabai polgárnak. Nézzünk csak körül, legyünk büszkék arra, hogy milyen sokszínű településen élhetünk. Városunk is soknemzetiségű település, ahol békében él együtt magyar, sváb, szlovák és cigány. Szolgáljon hát nekünk is példaként a történelem, mert a fejlődéshez mindenekelőtt itt is összefogásra van szükség. 

A szabadságharcnak köszönhetően jött létre 1867-ben a kiegyezés. Kiegyezés a Habsburgok és a magyarok között. A jövő érdekében ilyen kiegyezésekre van szükség Piliscsabán belül is. Kiegyezésnek, vagy inkább egymásra találásnak kell megtörténnie Magdolnavölgy, Csaba-Gyöngye, Garancs-tető, Álomvölgy, Csaba és Klotildliget között. Különösen szép gondolat a kiegyezés egy olyan településen, ahol a település első és máig legnagyobb lakóparkját, Klotildligetet éppen a Habsburgok alapították több mint 120 évvel ezelőtt.

A forradalmi megemlékezés nemcsak az összefogás, a kiegyezés és az egymásra találás miatt aktuális ma is. A Nemzeti dal örökérvényű sorait idézve „Itt az idő, hí a haza!”. Hazánkért most is ki kell állnunk, európai szintéren. Májusban lesz az Európa Parlamenti választás. Fontos, hogy szavazatunkkal megvédjük hazánkat. Nekünk nem kell kiállnunk a csatatérre, de szavazatunkkal segíthetünk.

Ez a beszéd a mai napon képviselőtársam, Schromeisz János jóvoltából a mai napon kézdiszárazpataki barátainknál is elhangzik. Hiszen tudjuk, hogy a Kárpát-medence minden részén együtt küzdöttünk a 48-49-es szabadságharc alatt. Kedves Székely Testvéreink! Köszönettel és szeretettel gondolunk Rátok, őrzőink voltatok 1848-49-ben és ma is őrzőink vagytok.

Kedves Piliscsabaiak!

171 évvel ezelőtt is társadalmi és politikai események, politikai döntések terelték nemzetek sorsát egy mederbe, és így van ez ma is. A májusi Európai Parlamenti választások után ősszel önkormányzati választások is lesznek.

Mint ahogy az 1848-49-es forradalomnak is vannak örök érvényű vívmányai, az őszi választások eredményétől függetlenül Piliscsabán is vannak olyan alapvetések, - úgy is fogalmazhatok, hogy az elmúlt 4-5 év olyan vívmányai - amelyeknek a jövőben egyfajta közös minimumként kell szolgálniuk.

Mik ezek a közös minimumok?

Közösségek támogatása. Az elmúlt 5 évben ötszörösére emeltük a civilek támogatását. Fontosnak tartom, hogy városunk közösségei minden évben újabb és újabb célt láthassanak maguk előtt, érezzék a város vezetésének támogatását.

Aktív kapcsolattartás a testvértelepüléseinkkel. Az elmúlt években nemcsak a nyugati, hanem a kárpát-medencei testvértelepüléseinkkel is rendszeressé vált a kapcsolattartásunk. Sohase feledjük, hogy összetartozunk!

Konstruktív gondolkodás és együttműködés. Az elmúlt években építettünk elődeink jó gondolataira és azokat újakkal egészítettük ki, határozott koncepciók mentén. Valódi fejlődés csak így történhet településünkön.

Aktív kommunikáció. Az elmúlt 5 évben javult az önkormányzat kommunikációja, mind a Piliscsabai Polgár, mind az internetes felületeinken és a televízión keresztül. A közös ügyeinken való együtt gondolkodásnak ez az alapfeltétele.

Jövő nemzedékének szolgálata. Az elmúlt években megvalósult fejlesztéseink is nagy részben a jövő generációjának épültek: gondolok itt az új óvodára, az új játszótérre, a felújított orvosi rendelőre és sport klub-házra, az új sportpályára, az utak felújítására és a faültetésekre.

Gondolataink és tetteink, cselekedeteink szolgálják ezután is gyermekeink jövőjét.

„A haza minden előtt!„ (Kölcsey Ferenc)"

Copyright 2013.
Piliscsaba Város Önkormányzatának hivatalos honlapja.