Vissza a hírekhez...
2019-03-14
Civil Alap pályázati felhívás

Pályázati kiírás

 

piliscsabai civil szervezetek, alapítványok támogatásához

 

 

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi költségvetéséről szóló     4/2019. (III. 13) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet civil szervezetek, alapítványok részére történő támogatásra, melynek célja azok helyi tevékenységének támogatása. Pályázathatnak azon társadalmi szervezetek, amelyek – alapítványok, egyesületek stb., (kivéve pártok, tömegmozgalmak, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint a biztosító egyesületek), amelyeket a bíróság a pályázat kiírását megelőző legalább 3 hónappal nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják. Nem támogathatók a civil szerveztek azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja.

 

Pályázók köre:

 • Magyarországi bírósági nyilvántartásba vett piliscsabai székhelyű, illetve országos, regionális, megyei szervezetek piliscsabai szervezettel is rendelkező civil szervezetei.
 • Egy szervezet évente csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amelyik a tárgyévben más forrásból részesül önkormányzati támogatásban.

 

Támogatható tevékenységek:

2019. január 1. - 2019. december 31. közötti időszakban, a pályázó civil szervezet céljaival összhangban lévő

 1. civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
 2. civil szerveteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai, és határon túli rendezvények támogatása,
 3. önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó programok szervezésének támogatása,
 4. hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, európai integrációt segítő civil programok támogatása,
 5. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása,
 6. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása,
 7. civil szervezetek pályázati önrészének támogatása,
 8. civil érdekképviseleti tevékenységek támogatása,
 9. egyéb, költségvetési rendeletben meghatározott településpolitikai célok érdekében végzett tevékenység támogatása.
 10. Piliscsaba közigazgatási területén lévő közparkok, közterek karbantartása felújítása.

 

 

Előnyt élveznek a több helyi szervezet által rendezett, társpályázóval beadott programok, projektek; illetve az alábbi prioritások szerint azok a pályázatok:

 1. amelyek minél nagyobb lakossági részvételt biztosítanak,
 2. gyermekek, nyugdíjas és/vagy hátrányos helyzetű csoportok részére szólnak,
 3. amelyek minél inkább szolgálják Piliscsaba, és a piliscsabaiak hírének öregbítését a világban,
 4. amelyek révén további külső (önkormányzaton kívüli) támogatási források bevonása valósul meg a településen folyó közösségfejlesztési munkába.

Nem támogatható politikai tevékenység.

A támogatás működési költségek fedezésére nem fordítható.

 

A támogatás formája:

 • Vissza nem térítendő pénzbeli támogatás,
 • Egy rendezvény, esemény támogatása a teljes költség legfeljebb 70 %-a, maximum 100.000,- Ft.
 • Egy önkormányzati szervezésben megvalósuló rendezvényhez kapcsolódó program támogatása a teljes költség legfeljebb 70 %-a, maximum 50.000,- Ft.
 • Közparkok, közterek karbantartása esetén a költségek legfeljebb 70 %-a, maximum 100.000,- Ft.

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 2.000.000,- Ft

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 26.

 

Egy pályázó egy rendezvényre és/vagy egy köztéri karbantartásra nyújthat be pályázatot.

A pályázat benyújtása a pályázati adatlap felhasználásával, egy példányban, zárt borítékban történik a Polgármesteri Hivatal címén (2081 Piliscsaba, Kinizsi út 1-3.), a Piliscsaba Város Önkormányzatának címezve, a borítékon feltüntetve: „Civil pályázat”. (Pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal Titkárságán igényelhető, illetve a piliscsaba.hu honlapról letölthető.)

 

A pályázat benyújtásakor csatolni kell a pályázati adatlapon megjelölt kötelező mellékleteket és nyilatkozatokat.

Érvénytelen az a pályázat, amely

- a határidő után érkezett be,

- a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan lett benyújtva,

 - amelynek benyújtója a Piliscsaba Város Önkormányzata által a civil szervezetek részére a 2018. évben kiírt pályázaton nyert összeggel nem számolt el.

Hiánypótlás:

Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, a kiíró a pályázat benyújtási határidejét követő 3 munkanapon belül a pályázót hiánypótlásra szólítja fel.

A hiánypótlási felhívást a pályázó szervezet kapcsolattartásért felelős személyének e-mail címére elektronikus levél formájában küldi a kiíró, valamint telefonos megkeresés is történik a szoros hiánypótlási határidő miatt.

A hiányzó dokumentum benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (2081 Piliscsaba, Kinizsi út 1-3.), a hiánypótlásra való felszólítást követő 3 munkanapon belül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15.

A döntésről a pályázók 15 napon belül értesítést kapnak.

 

A pályázatok elbírálásának rendje:

 • A pályázat elbírálása a Képviselő-testület hatásköre.
 • A pályázatok elbírálásában nem vehet részt az, aki személyesen, vagy közeli hozzátartozója révén érintett a pályázó szervezetben.

 

A kifizetés és elszámolás rendje:

 • Támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható.
 • A támogatás kifizetésének módja: banki átutalás.
 • Az elszámolás melléklete írásbeli szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás.
 • A támogatás kifizetése utófinanszírozással történik.
 • Az elszámolás határideje: 2020.01.31.

 

A pályázat és a támogatást kapott szervezetek valamint a támogatási összegek megjelenése:

 • Honlap: www.piliscsaba.hu
 • Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

 

Piliscsaba, 2019. március 13.Csatolt anyagok:
hirekdoku/civil_palyazati_kiiras_-_palyazati_adatlap.docxCopyright 2013.
Piliscsaba Város Önkormányzatának hivatalos honlapja.