Vissza a hírekhez...
2019-01-15
Megjelent a Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásait támogató pályázat

A Kormány két éve 80 milliárd forintos keretet hozott létre a Pest megyei fejlesztések támogatására. Ennek keretében a Pénzügyminisztérium 2019. január 4-én meghirdette a „Mikro-, kis-, és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén”című Pályázati Kiírást 4,5 milliárd forintos keretösszeggel, melynek célja a Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások termelőeszköz-beruházásának támogatása. A tervezett keretösszegből kisléptékű (10-60 millió forint támogatási igényű) fejlesztésekre 2 milliárd forint, nagyléptékű (60-300 millió forint támogatási igényű) fejlesztésekre 2,5 milliárd forint fordítható.

A Pest megyei kkv-k eszközbeszerzéseit támogató pályázati kiírás alapján a Pest megye területén igazoltan 365 napot meghaladó időtartam óta székhellyel rendelkező azon korlátolt felelősségű társaságok vagy részvénytársaságok jogosultak pályázni, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt , továbbá rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele.

A Pályázati Kiírás alapján budapesti székhelyű vállalkozások nem jogosultak pályázni és budapesti megvalósítási helyszínnel sem nyújtható be pályázat, továbbá konzorciumi formában sincs lehetőség pályázat benyújtására.

Kisléptékű fejlesztés esetén legalább 1, de legfeljebb 10, nagyléptékű fejlesztés esetén legalább 1, de legfeljebb 5 új eszköz beszerzése támogatható.

Feltétel, hogy az új eszköz a vállalkozásnak a Pályázati Kiírás 1. számú melléklete szerinti főtevékenységéhez, vagy a főtevékenységétől eltérő, 1. számú melléklet szerinti melléktevékenységéhez illeszkedjen, és a támogatási igény alapjául szolgáló tevékenység keretében létrehozott termék vagy szolgáltatás előállításához ténylegesen szükséges, valamint a Pályázati Kiírás 2. számú mellékletében szereplő tételes VTSZ kódok valamelyike alá besorolható legyen. Fontos követelmény, hogy a támogatás alapjául szolgáló TEÁOR szerinti tevékenység legkésőbb 2018. november 30-tól cégkivonattal igazolhatóan a vállalkozás bejegyzett tevékenysége legyen. A Pályázati kiírás keretében – kizárólag a fenti tevékenységekkel együtt – az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, továbbá információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és a Pályázati Kiírás 3. számú mellékletében szereplő tételes TESZOR lista valamelyik kódja alá tartozó szoftverek beszerzése is támogatható a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-a erejéig.

A pályázat feltételeit részletesen tartalmazó, PM_KKVESZKOZ_2018 kóddal jelzett Pályázati Kiírás megtalálható a Pénzügyminisztérium (http://www.kormany.hu) és a Magyar Államkincstár (http://www.allamkincstar.gov.hu) honlapján.

A pályázati kiírásra a támogatási kérelmeket 2019. február 20-án reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók a www.allamkincstar.gov. hu oldalon.

A várható nagy pályázói aktivitásra figyelemmel javasolt a támogatási kérelmeknek a fenti időpontot követő mielőbbi benyújtása, mivel a Pénzügyminisztérium a forráskeret 200%-át elérő beérkezett pályázat esetén automatikusan felfüggeszti a pályázatot.

Copyright 2013.
Piliscsaba Város Önkormányzatának hivatalos honlapja.