Vissza a hírekhez...
2018-12-11
Igazgatási szünet Polgármesteri HivatalbanPILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

2/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről

 

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében, valamint 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

A rendelet hatálya kiterjed Piliscsaba Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott munkavállalókra.

2. §

 

A Piliscsabai Polgármesteri Hivatalban a 2018. évi igazgatási szünet

                        nyári időszakban:                   2018. július 23-től 2018. július 29-ig,

2018. augusztus 6-tól 2018. augusztus 12-ig,

                        téli időszakban:                      2018. december 20-21.,

év közbeni szombati munkanapokon: 2018. március 10., 2018. április 21., 2018. október 13., 2018. november 10., 2018. december 1., 2018. december 15.

 

Záró rendelkezés

 

3. §

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. január 2-án hatályát veszti.

 

 

Farkas András                                                                                   Nagy Zsolt

 polgármester                                                                                       jegyző

 

 

Záradék:

 

A rendeletet a Képviselő-testület a 2018. február 13-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2018. február 14-én megtörtént.

 

 

 

 

Nagy Zsolt

  jegyző

Copyright 2013.
Piliscsaba Város Önkormányzatának hivatalos honlapja.