Vissza a hírekhez...
2018-11-22
Eladó ingatlanA Piliscsaba belterületén a Hársfa utca és Magdolna-völgy között található 142/55 helyrajzi számú jelenleg Vt-4 (településközpont vegyes terület) övezetbe tartozó, kedvező adottságú 55911 m2 területű ingatlan keleti részéből 30000 m2 terület eladó. 

Az eladásra kínált beépítetlen terület Piliscsaba központjától néhány percre kertvárosias lakóterületek mellett található. Kiemelkedően szép panorámával rendelkezik. A Helyi Építési Szabályzat szerint a területen lakó és szolgáltató funkciók széles skálája valósítható meg. Az ingatlan a vasútállomásról néhány percre található, a Nyugati pályaudvar 40 percen belül elérhető. A telektől 10-15 perces könnyű sétával óvoda, iskola, orvosi rendelő, játszótér, vendéglátóhelyek, üzletek elérhetők. 

Az ingatlan adatai:
Cím: 2081 Piliscsaba, Hársfa utca
Helyrajzi szám: 142/55 hrsz.
Az ingatlan megjelölése, művelési ága: „kivett beépítetlen terület”
Területe: 30000 m2 
Minimál ár: 8.000,- Ft + ÁFA/m2
Egyéb információk:
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 15.000.000 Ft
A 142/55 helyrajzi számú ingatlan jelenleg megosztás alatt van, melynek során kerül kialakításra az értékesítendő ingatlan. Az ingatlan déli részén kialakításra kerül a Helyi Építési Szabályzat (megtalálható az önkormányzat című honlapján) szerinti Piliscsaba, Hársfa utcát Magdolna-völggyel összekötő feltáró út, mely nem tárgya az adás-vételnek.
Közművek a kialakítandó ingatlan keleti oldalán találhatóak.
Az ingatlan előzetes telefonos egyeztetés után a tulajdonos képviselőjével is megtekinthető. Időpont egyeztetés miatt kérem hívja a Piliscsabai Polgármesteri Hivatalt.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról. A pályázó az ajánlatához a pályázat benyújtási határidejétől számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat CIB Bank Zrt-nél vezetett számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2019. január 5-én 10.00 óráig van lehetőségük beadni Piliscsaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1-3.) Ügyfélszolgálatán munkaidőben személyesen, vagy meghatalmazott útján.
A pályázatok bontására 2019. január 5-én 13.00 órakor kerül sor Piliscsaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1-3.) hivatalos helyiségében. A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy tovább tárgyaljon a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
A pályázati biztosítékot a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámítjuk, nem nyertes pályázat esetén az eredményhirdetést követő 35 napon belül visszautaljuk. Amennyiben a nyertesként kihirdetett pályázó az eredmény tudomására jutástól számított 30 napon belül nem köt szerződést a pályázat kiírójával az ingatlan adás-vételéről, akkor a pályázati biztosítékát elveszíti, a pályázat kiírója a másodikként kihirdetett pályázóval köt szerződést az ajánlati kötöttségi határidején belül. Ebben az esetben a második helyezettre a pályázat nyertesére vonatkozó szabályok az irányadóak.
A pályázattal kapcsolatban minden további kérdésre az önkormányzat vagyonáról szóló Piliscsaba Város Önkormányzat 22/2014. (XI.10.) számú rendelete az irányadó.

Copyright 2013.
Piliscsaba Város Önkormányzatának hivatalos honlapja.