Vissza a hírekhez...
2018-10-08
Elektronikus ügyintézésről tájékoztatóTájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Tájékoztatom, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Továbbiakban Eüsz tv.) 9. §. 1.aa pontja alapján a gazdálkodó szervezetek[1] számára 2018.01.01.-től kötelező az elektronikus ügyintézés.

 A törvényi előírások alapján Piliscsaba Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala a feladat- és hatáskörébe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatások igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus intézését köteles biztosítani.

Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél nem elektronikus úton nyújtja be kérelmét, akkor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a kérelem visszautasításának van helye.

 Az ügyek elektronikus intézése az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül érhető el: https://ohp.asp.lgov.hu

 Fent nevezett elérhetőségen az ügyindítás mellett lehetőség nyílik az aktuális adófolyószámla-egyenleg lekérdezésére is.

 

Amennyiben az Adózó helyett elektronikus úton képviselő jár el, úgy meghatalmazás benyújtása szükséges.

 

Az elektronikus ügyintézésről szóló részletes tájékoztatót az alábbi linkre kattintva tekintheti meg.

 

Az elektronikus kapcsolattartáshoz az ügyfélnek rendelkeznie kell ügyfélkapuval, esetlegesen hivatali, per és/vagy cégkapuval.

 

A Piliscsabai Polgármesteri Hivatal elektronikus kapcsolattartásra szolgáló adatai:

Hivatal rövid neve: PCSABA
KRID: 608490936

 Részletes tájékoztatás a csatolmányban olvasható 

 

 

 [1] gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek a lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány;

 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § [Értelmező rendelkezések] (1) E törvény értelmében gazdálkodó szervezet: gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány;

 


 Csatolt anyagok:
hirekdoku/reszletestajekoztato_elektronikusugyintezes.docxCopyright 2013.
Piliscsaba Város Önkormányzatának hivatalos honlapja.