Vissza a hírekhez...
2018-08-28
Összefogás Piliscsaba fáiértReqviem a vadgesztenye valamint a Piliscsaba város fáiért

Újabb károsító jelent meg az országban, így Piliscsaba közigazgatási területében is: a vadgesztenye levélgomba.  A fehér virágú vadgesztenyefák egy késő őszi állapotot mutatnak. Sokan aknázómoly károsításnak vélik ezt a kórt. Bár az önkormányzat már négy ízben lepermetezte aknázómoly ellen a gradációk (tömeges megjelenés) közepén Piliscsaba város közterületi vadgesztenye fáit aknázómoly ellen, meggyőződtem, hogy az eddig használt peszticidnél (rovarölőszer) gyengébb szuszpenzióval emiatt ez a prevenció sem volt kellő hatékonyságú, annak ellenére, hogy a permetezőszerbe wuxált (lombtrágyát) valamint Nonitot (ragasztószert) is belekevertek. A jövőt illetően erősebb rovarölőszert kell az aknázómolyokkal szemben használni, mert a molyokban az eddig használt szerekkel szemben egy kisebb mértékű rezisztencia alakult ki. A nagyobb baj, hogy egy újabb károsító jelent meg a fehérvirágú vadgesztenyefáknál a levélgombásodás, amivel szemben nem történt prevenció. Az elkövetkező vegetációs időszakban a permetezésnél használt szuszpenzióban (permetezőszer elegy) feltétlen be kell keverni a gombaölőszert is (Fungicidet). Az idei vegetáción sajnos már az újabb ilyen irányú permetezés nem segít. Az előjeleket kellő időben nem sikerült észlelni. A Növényegészségügyi Állomás álláspontja szerint a legtermészetesebb és legolcsóbb védekezés a lehullott vadgesztenyefák levelének elégetése, mivel a kórokozók ezeken a lehullott, össze nem gyűjtött és el nem égetett leveleken telelnek át és fertőznek újra. Ez vonatkozik a levélgombásodásra is. Minden állampolgárnak kötelessége a védekezés ingatlana előtti közterületen. A tüzeléskor a helyi tűzgyújtásra vonatkozó rendeletet messzemenően be kell tartani, amit Piliscsaba város jegyzője tesz közhírré. Érdekes, hogy a piros, a rózsaszín és a sárga virágú vadgesztenyefát ezek a károsítók nem támadják. Emiatt a közterületi fehérvirágú vadgesztenyefákat már ilyen suhángokkal pótolják - például az Egyetem utcában a kivágott kanadai nyárfák helyén – is ilyen fák lettek telepítve.

Az utóbbi időben egyre inkább észlelhető, főleg budapesti lakosság Piliscsabára főleg Klotildligetre történő migrációja – betelepülése- . Ez a folyamat sok esetben építkezéssel is jár. Tisztelettel és szeretettel tájékoztatom állampolgártársaimat, hogy Klotildligeten minden erdei fa védett. Piliscsaba közigazgatási területében aki 1 méteres magasságban mért 10 cm-nél vastagabb erdei fát – nem gyümölcsfát – kíván kivágni, annak 3000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fakivágási kérelmet kell a jegyzőnek benyújtania. A Természet és Környezetvédelmi Tanácsnak illetőleg szakértői vélemény alapján jegyzői határozattal lehet az erdei fát kivágni. A kivágott fa helyett a fa átmérőjének megfelelően 10 centiméterenként 1 db erdei fasuhángot vagy koronás fát köteles a kérelmező ültetni a jegyző által meghatározott fafajból és helyre Piliscsaba város igazgatásibelterületében a megadott időn belül szakszerűen. Az ültetés megtörténtét a közterületfelügyelő és a természet és környezetvédelmi tanácsnok ellenőrzi.

Amennyiben valaki engedély nélkül erdei vagy egyéb botanikai fát vág ki természetvédelmi büntettet követ el és a fa természetvédelmi értékét meg kell, hogy térítse, ami esetenként akár több százezer forint büntetést és bírósági eljárást is vonhat maga után. Az építkezés akaratának szándéka nem előfeltétele a fakivágás engedélyezésének. Fák kivágása építkezés miatt csak kivételes esetben engedélyezhető. Élő erdei fát, vagy egyéb botanikai fát csak kivételes esetben szabad engedélyezni kivágásra Piliscsaba Önkormányzati Képviselő testületének 2013 január 18 napjától egységes Piliscsaba természeti értékeinek védelméről és fenntartásáról szóló rendelete szerint. Sajnos az utóbbi időkben nagy mértékben növekedett a jogszabály sértő fakivágások száma. Fogjunk össze közösen sikerülni fog Piliscsaba fáinak megvédése. Aki ilyet tapasztal feltétlen jelezze Piliscsaba Város Polgármesterének.

Piliscsaba 2018. augusztus 18.

Rozovits Ferenc, Természet és Környezetvédelmi tanácsnok

Copyright 2013.
Piliscsaba Város Önkormányzatának hivatalos honlapja.