Vissza a hírekhez...
2018-04-12
Pályázati felhívás - ELADÓ ingatlanPályázati felhívás

Piliscsaba Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő ingatlan értékesítésére

 

A Piliscsaba belterületén a Levente utca 13. szám alatt, jelenleg Vi/f (intézményi vegyes terület) övezetbe tartozó, kedvező adottságú ingatlan eladó.

 Az ingatlan adatai:

Cím: 2081 Piliscsaba, Levente utca 13.
Helyrajzi szám: 211. hrsz.
Az ingatlan megjelölése, művelési ága: „kivett bölcsőde”
Területe: 957 m2 , az épület alapterülete 352 m2 + 72 m2 pince
Minimál ár: bruttó 38.000.000,- Ft
Ingatlant terhelő szolgalmi jog: Nincs.

http://www.swisspam.com/

Egyéb információk:.

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.500.000 Ft

Az Önkormányzat a nyertes ajánlattevővel leghamarabb 2018. szeptember 1. napjával tud szerződni a tulajdon-átruházásról.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról. A pályázó az ajánlatához a pályázat benyújtási határidejétől számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat CIB Bank Zrt-nél vezetett 10702143-68499084-52000001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2018. május 28-án 10.00 óráig van lehetőségük beadni Piliscsaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1-3.) Ügyfélszolgálatán munkaidőben személyesen, vagy meghatalmazott útján.

A pályázatok bontására 2018. május 28-án 13.00 órakor erül sor Piliscsaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1-3.) hivatalos helyiségében. A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy tovább tárgyaljon a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

A pályázati biztosítékot a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámítjuk, nem nyertes pályázat esetén az eredményhirdetést követő 35 napon belül visszautaljuk. Amennyiben a nyertesként kihirdetett pályázó az eredmény tudomására jutástól számított 30 napon belül nem köt szerződést a pályázat kiírójával az ingatlan adás-vételéről, akkor a pályázati biztosítékát elveszíti, a pályázat kiírója a másodikként kihirdetett pályázóval köt szerződést az ajánlati kötöttségi határidején belül. Ebben az esetben a második helyezettre a pályázat nyertesére vonatkozó szabályok az irányadóak.

A pályázattal kapcsolatban minden további kérdésre az önkormányzat vagyonáról szóló Piliscsaba Város Önkormányzat 22/2014. (XI.10.) számú rendelete az irányadó.

Copyright 2013.
Piliscsaba Város Önkormányzatának hivatalos honlapja.